Dopravní terminál na Černém Mostě se dočká revitalizace
Terminál Černý Most. Prostory jsou propojeny labyrintem schodů a průchodů. Foto IPR

Přestupní bod mezi metrem B a autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy denně využije 50 tisíc lidí, přesto za více než 20 let neprošel žádnou úpravou.
Přestupní bod mezi metrem B a autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy denně využije 50 tisíc lidí, přesto za více než 20 let neprošel žádnou úpravou.
Rada hl. m. Prahy posvětila v úterý zkvalitnění klíčového dopravního uzlu. Na proměnu terminálu na Černém Mostě se zaměří Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který vybere zpracovatele studie revitalizace. Ta vyřeší především rekonstrukci frekventované lávky nad nástupištěm, komplikovaný přístup k nástupišti metra směrem do centra a neefektivní, a často vícenásobné, objíždění terminálu autobusovými linkami.

Terminál slouží lidem od roku 1998 a za téměř 22 let neprošel žádnou rekonstrukcí ani úpravou. Přesto je důležitým přestupním bodem mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy a plánovaným P+R parkovištěm pro 880 vozidel, které by mělo vzniknout do konce roku 2021. Terminál přes den využije okolo 50 000 cestujících.

„Černý Most je symbolická východní brána do Prahy. Jedná se o jeden z nejvíce frekventovaných dopravních uzlů, zároveň je také místem, které teď nevzbuzuje pozitivní pocity. Cestující se tam necítí dobře a to změní nová studie revitalizace. Ukáže, jaké povrchy vyměnit, jak udělat místo snadno udržovatelné a ubouráme zbytečné lávky. Výsledek studie také zajistí, jak terminál otevřít pro pěší a zlepšit a zjednodušit přestupy na jednotlivé druhy dopravy,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Architektonické řešení je už dnes morálně zastaralé a technický stav některých částí nosných konstrukcí je velmi špatný. „Díky studii od kolegů z Technické správy komunikací hlavního města Prahy víme, že lávka nad nástupištěm je ve velmi špatném stavu a máme už pouze deset let na její rekonstrukci. Může jít o novou odlehčenou formu, která však bude respektovat stávající charakter celého terminálu. To je přístup, který se snažíme prosazovat všude tam, kde to dává smysl, abychom si v Praze zachovali stavby ze všech různých dob,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Kromě úprav terminálu pracuje IPR na nové železniční stanici Rajská zahrada s přímým přestupem na metro, a v plánu je i revitalizace sídliště Vybíralova. Studie bude vznikat na půdě IPR a měla by být dokončena v první třetině roku 2021.

Hlavní město Praha