Pro preferenci veřejné dopravy před dopravou individuální cestujícím nestačí jen dostatečný počet spojů, ale i zajištění mobility "od dveří ke dveřím".
Pro preferenci veřejné dopravy před dopravou individuální cestujícím nestačí jen dostatečný počet spojů, ale i zajištění mobility "od dveří ke dveřím".

Cestující používají telematické systémy pro vyhledávání aktuálních informací o jízdních řádech, provádění rezervací a nákupu jízdenek, zjišťování informací o zpoždění spojů a odbavení v dopravních prostředcích.

Objednatelé využívají telematické systémy pro plánování dopravní obslužnosti, pro tvorbu jízdních řádů, rozúčtování tržeb, pro sledování polohy vozidel a zjišťování jejich případného zpoždění, pro dispečerské řízení apod.

O uplatnění dopravní telematiky ve veřejné dopravě se můžeme podrobněji dočíst v článku Cestující potřebují komplexní mobilitu "od dveří ke dveřím", který vyšel v Dopravních novinách 21. července 2016.

https://drive.google.com/open?id=0B4HBpD7YsOBfOVpvV2dWSUh2YUE

Autorem článku je Roman Srp, vice-prezident Sdružení pro dopravní telematiku a předseda ITS Nationals


Dopravní telematika pro podporu veřejné dopravy
Foto SDT