Dopravácký volejbalový turnaj letos oslaví 30 let
Tradičním místem pro vyhlašování výsledků volejbalového turnaje je žďárská sokolovna. Foto Pavel Pinkas

Jubilejní ročník volejbalového turnaje O Pohár ministra dopravy se uskuteční ve dnech 8. – 10. září ve Žďáru nad Sázavou. Zváni jsou aktivní hráči v rámci družstev i příznivci turnaje, kteří se zúčastnili nebo ho podporovali během jeho třicetileté historie.

Jubilejní ročník volejbalového turnaje O Pohár ministra dopravy se uskuteční ve dnech 8. – 10. září ve Žďáru nad Sázavou. Zváni jsou aktivní hráči v rámci družstev i příznivci turnaje, kteří se zúčastnili nebo ho podporovali během jeho třicetileté historie.

Turnaj se koná za příznivého počasí na volejbalových kurtech Na rybníčku ve Žďár nad Sázavou. Ubytování bude zajištěno v Domově mládeže VOŠ a SPŠ. Společenský večer s vyhlášením výsledků proběhne tradičně v místní Sokolovně.  

Opět se bude hrát ve třech kategoriích: profesionální úroveň-Skupina I - Pohár Ministra dopravy ČR, poloprofesionální úroveň-Skupina II - Pohár ČESMAD BOHEMIA a amatérská úroveň-Skupina III - Pohár Jana Pernera.

Při příležitosti letošního jubilejního ročníku zvou organizátoři jak družstva, která si chtějí aktivně zahrát, tak i hráče, kteří se ho zúčastnili během jeho tři desítky let trvající historie.

S myšlenkou uspořádat turnaj pro volejbalové nadšence z resortu dopravy přišel v roce 1992 Jan Kotík, dlouholetý ředitel ČSAD SVT Praha, který se tomuto týmovému míčovému sportu upsal už v mládí jako aktivní hráč a volejbal je dodnes jedním z jeho oblíbených koníčků. Podporu pro tento záměr našel na Ministerstvu dopravy a u několika dalších partnerů a tak se již ve zmiňovaném roce mohl v rekreačním středisku Stavební obnovy železnic ČR v Sázavě u Žďáru uskutečnit první ročník turnaje za účasti deseti družstev.

Také v dalších letech bylo Ministerstvo dopravy ČR spolu se společností ČSAD SVT hlavním pořadatelem. Od třetího ročníku se turnaj přesunul do Žďáru nad Sázavou a na jeho sportoviště. K hlavním pořadatelům dopraváckého volejbalového turnaje patří od jeho pátého ročníku také TJ Žďár nad Sázavou. Na organizaci a zajištění této akce se významnou měrou podíleli či podílejí Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Nadace Jana Pernera, které spolu s ministrem dopravy každoročně odměňují vítěze tří kategorií putovními poháry, nebo desítky sponzorů zejména z řad dopravních firem. Podporu má turnaj také u vedení města Žďár nad Sázavou. Od roku 2015 převzala organizaci turnaje žďárská dopravní společnost ZDAR a.s..

I letošní ročník zajišťuje organizačně ZDAR a hladký průběh hry během soboty má na starosti TJ Žďár nad Sázavou.

Pro přihlášení družstev kontaktujte do 30. června paní Libuši Kamarádovou na emailu: kamaradova@zdar.cz

Výsledky a fotografie z loňského ročníku.