Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.

Z pracovního setkání ředitelů dopravních firem a vedoucích autobusové dopravy 16. a 17.6.2005. s reprezentací odboru dopravy KÚ Středočeského kraje, zástupci Ministerstva dopravy, Českých drah, ROPID, Czechconsult a dalších ve Šlovicích.
Z pracovního setkání ředitelů dopravních firem a vedoucích autobusové dopravy 16. a 17.6.2005. s reprezentací odboru dopravy KÚ Středočeského kraje, zástupci Ministerstva dopravy, Českých drah, ROPID, Czechconsult a dalších ve Šlovicích.
Problematika dopravy ve Středočeském kraji je specifická hned dvakrát. Žádný jiný kraj nemá ve svém středu jiný kraj - hlavní město a žádná jiný není obklopen tolika dalšími kraji.

Petr Felcman, Helena Štěpánková a Alena Koudelková z Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje spolu se zástupci ministerstva dopravy Janem Pátkem, Ondřejem Michalčíkem, Jiřím Navrátilem, Pavlou Doleželovou ve spolupráci s Františkem Neterdou a Janem Kotíkem z ADSSS a dalšími seznámili dopravce s problematikou, která se jich blízce dotýká. BUSportál vybral některé postřehy z prvního dne jednání:
  • Kontroly státního odborného dozoru u dopravců probíhajjí pravidelně u vybraného vzorku velkých, malých i středních dopravců. Ke kontrole u dopravce dochází tak cca 1x za 3 roky. Při avizovaných nedostatcích z vnějšku pak kontrola proběhne mimo plán. Kontrolují se mj. výlepy jízních řádů, jejich dodržování, dokumentace u řidiče, doby odpočinku a jízdy řidičů, záznamy z tacghografů, zdravotní prohlídky, likvidace odpadů ap. Výsledky kontrol ukazují na zlepšení stavu.
  • Ve Střč. kraji je uzavřeno 36 smluv na závazek veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti (ZDO) (smlouvy uzvírány na 3 roky) a a 42 smluv na žákovské jízdné - celkem je zde 65 dopravců. Z 50 miliónů ujetých hromadnou dopravou kilometrů v kraji je jich přes 38 milionů v ZDO.
  • Vzhledem ke zvýšení ceny nafty se připravuje materiál na podporiu řešení situace - dorovnání v cenovém výměru.
  • Dotační pravidla pro následující rok se v zásadě nemění, zůstává stejný objem prostředků (438 milionů Kč), nově dotace na elektrobusy a informační systémy ve vozech MHD. Letošní čerpání dotací je limitováno datem 9. prosince - dotace jsou nepřevoditelné do dalšího roku.
  • Průkazky pro žákovské jízdné by zejména pro kategorii nad 15 let měly změnit vzhled kvůli snadnému rozlišení. Prostředky na čerpání žákovského jízdného jsou dostatečné.
  • Projednávané změny zákona 111/1994 - úpravy v oblasti institutu zrušení živnostenského oprávnění, dobré pověsti, finanční způsobilosti. Plánovaný krajský a centrálně dosažitelný registr dopravců včetně vozidel, řidičů a vydaných dokladů.
  • Termín 5.8.2005 pro zavedení digitálních tachografů trvá, pokud bude posunut, je technicky připraveno vydávání karet pro vozidla vybavená DT (PVT, ČESMAD BOHEMIA)
  • Příprava zákona o veřejné dopravě zejménana s ohledem na rozdělení dopravy ve veřejném zájmu a v dopravy v komerčním zájmu dopravce. Plán spojení institutu licence s jízdním řádem, vymezení technických standardů, výklady pojmů (MHD, dopravce, veřejný zájem), koncese, pravidla pro schvalování JŘ apod.
Setkání se 16.6. zúčastnili i zástupci Czechconsultu, GTS International a organizátorka výstavy Coach Progress 2005.

Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Fotografie jsou z 1. dne setkání 16.6.2005.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.
Doprava ve Středočeském kraji je specifická a složitá.