8. Mezinárodní konfrence a výstava 14.9. - 16.9.2005 v Karlových Varech o využití alternativních paliv v dopravě. Přihlášky pro vystavovatele, účastníky a firmy.
Reklama
8. Mezinárodní konfrence a výstava 14.9. - 16.9.2005 v Karlových Varech o využití alternativních paliv v dopravě. Přihlášky pro vystavovatele, účastníky a firmy.
Výstavu a konfrenci pořádá STUŽ Karlovy Vary - Sdružení pro udržitelný rozvoj - pod záštitou ministra životního prostředí RNDr.Libora Ambrozka ve dnech 14.9. 2005 - 16.9.2005

Tématické bloky konference :
  • Důvody pro využívání obnovitelných zdrojů a alternativních paliv v dopravě.
  • Obnovitelné zdroje paliv v dopravě - biopaliva.
  • Alternativní paliva v dopravě - zemní plyn ( bioplyn )
  • Alternativní pohony v dopravě - elektrické a hybridní pohony, vodíkové palivové články
e-mail:stuzkv@cmail.cz
http:www.stuz-kv.cz

Podrobný program konference - doc

PŘIHLÁŠKA účastníka konference - doc

PŘIHLÁŠKA vystavovatele - doc

PŘIHLÁŠKA firemní prezentace - doc