Dodávka elektrobusů pro MHD Děčín se posune
V listopadu 2022 testoval Dopravní podnik města Děčína ISUZU NovoCiti Volt s kapacitou baterii 268kWh s dojezdem přibližně 350 kilometrů. Foto DPMD

Dopravní podnik města Děčína zrušil veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody na dodání dvaceti nízkopodlažních elektrických městských autobusů v délce 12 – 13 m. Jejich objednání bylo závislé na získání finanční podpory z IROP. Právě rozsah veřejné podpory byl důvodem ke zrušení zadávacího řízení.

Dopravní podnik města Děčína zrušil veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody na dodání dvaceti nízkopodlažních elektrických městských autobusů v délce 12 – 13 m. Jejich objednání bylo závislé na získání finanční podpory z IROP. Právě rozsah veřejné podpory byl důvodem ke zrušení zadávacího řízení.

Dopravní podnik ve veřejné zakázce "Dodávka elektrobusů pro MHD Děčín" do konce lhůty, tj. 3.5.2024, obdržel čtyři nabídky: Solaris Bus & Coach a SOLARIS CZECH - nabídková cena 239 800 000 Kč, MAN Truck & Bus Czech Republic - nabídková cena 232 051 100 Kč, SOR Libchavy - nabídková cena 229 000 000 Kč a Iveco Czech Republcic - nabídková cena 264 360 000 Kč (vše bez DPH). Vzhledem k tomu, že jediným kritériem hodnocení s váhou 100% byla nejnižší nabídková cena a vyloučen nebvyl žádný dodavatel, vítězem by se stal zřemě SOR.

Dopravní podnik však neuzavřel rámcovou dohodu s žádným účastníkem a zadávací řízení zrušel. Jako odůvodnění uvádí "vyskytnutí důvodů hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavateli byl upřesněn rozsah veřejné podpory, která je potenciálně dostupná na financování předmětu veřejné zakázky. Zadavatel se z tohoto důvodu rozhodl rozšířit poptávaný rozsah a skladbu elektrobusů. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek již nebylo možné měnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, neboť by to odporovalo § 99 odst. 1 zákona. Zadavateli tedy nezbyla jiná možnost než veřejnou zakázku z důvodů hodných zvláštního zřetele zrušit."

Dopravní podnik vyzkoušel v Děčíně v provozu několik elektrických autobusů. Před zahájením výběrového řízení oslovil v rámci tržních konzultací Daimler Buses Czech Republic, Iveco Czech Republic, MAN Truck & Bus Czech Republic, SOLARIS CZECH, SOR Libchavy a ŠKODA ELECTRIC.