Do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích jezdí minibusy
Linka č. 235 je zajišťována midibusy Solaris Urbino 8,9 metru předchozí, 3. generace. Nasazení větších vozidel je omezené z důvodu horší průjezdnosti v soutěsce v Trojské ulici nad křižovatkou s ulicí U Trojského zámku a v serpentinách v ulici K Bohnicím. V létě o víkendech plánuje DPP zkusit nová Solaris Urbina 10,5, Foto PID

Nová linka 235 má v rozhlém areálu psychiatrické nemocnice šest zastávek a posílí také stávající spojení mezi přívozem v Podhoří, Zoologickou a Botanickou zahradou a bohnickým  sídlištěm.
Nová linka 235 má v rozhlém areálu psychiatrické nemocnice šest zastávek a posílí také stávající spojení mezi přívozem v Podhoří, Zoologickou a Botanickou zahradou a bohnickým  sídlištěm.
Od soboty 6. listopadu 2021 je veřejnou dopravou lépe dostupný areál Psychiatrické nemocnice Bohnice. Hlavní město na trase Podhoří – Zoologická zahrada – Botanická zahrada Troja – Krakov – Odra – Řepínská – Nemocnice Bohnice zavedlo novou midibusovou linku č. 235. V areálu nemocnice je kromě konečné dalších 5 zastávek s doplňkovými názvy Hlavní vrátnice, Centrální terapie, Interna, Ředitelství a Divadlo Za plotem. Některé pavilony jsou vzdálené od dosavadních zastávek MHD i více než 800 metrů. Nová linka provozovaná Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) má zlepšit dostupnost a zároveň celoročně posílit stávající spojení linkou 236 mezi přívozem v Podhoří, Zoologickou a Botanickou zahradou v Troji a bohnickým sídlištěm.

Na lince jezdí každý den cca od 6:30 do 20:00 v půlhodinovém intervalu midibusy Solaris Urbino 8,9 LE. Na společném úseku s linkou 236 mezi zastávkami Podhoří a Zhořelecká v souhrnné intervalu 15 minut. Zkrácení intervalu z Bohnic do Podhoří by mělo zvýšit atraktivitu spojení přívozem P2 směrem na Prahu 6, který pluje rovněž v intervalu 15 minut. S ohledem na změny časových poloh busů v Podhoří je upraven i jízdní řád přívozu P2. Současně jsou zkráceny intervaly linky 236 do Zámků (a tím i k přívozu P1) na celodenní interval 30 minut.

Minibusové nebo midibusové linky s provozem malých autobusů o délce 7-9 metru v Praze pomáhají zlepšovat dopravní obslužnost zejména v okrajových částech Prahy nebo tam, kde klasický autobus vzhledem k úzkým ulicím neprojede. Smyslem takových linek je přiblížit zastávky MHD především hůře pohyblivým cestujícím nebo lidem s kočárky. Takové linky zpravidla obsluhují i zdravotnická zařízení, například nemocnice na Bulovce, na Homolce, v Motole, Krči, Vinohradskou nemocnici či nemocnici Pod Petřínem. Areál Psychiatrické nemocnice v Bohnicích není první, kde autobusy zajíždějí až dovnitř areálu. Linka 166 projíždí areálem nemocnice na Bulovce, linka 194 pak zajíždí do nemocnice Pod Petřínem. První takovou midibusovou linku zavedl DPP v rámci evropského projektu Civitas – Trendsetter již v roce 2003. Linka 148 (původně 291) slouží od té doby pro obsluhu zdravotnických zařízení v oblasti Karlova a Větrova, včetně areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, které spojuje se stanicemi metra I. P. Pavlova a Karlovo náměstí.

O letních prázdninách o víkendech, kdy je větší poptávka, ale také meší provoz nákladních vozů, by chtěl DPP na lince vyzkoušet kapacitnější vozy, např. nové delší midibusy Solaris Urbino 10,5. Limitující pro plošnější nasazení standardních autobusů i o pracovních dnech je omezená průjezdnost na některých částech trasy.

PID