Dlouho očekávaná kniha Petra Hoffmana POŠTOVNÍ AUTOBUSY 1908 - 1914,

první díl souboru DĚJINY STÁTNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU, právě vychází.
první díl souboru DĚJINY STÁTNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU, právě vychází.
Dlouho očekávaný první díl Dějin státní autobusové dopravy, nazvaný „Poštovní autobusy 1908 – 1914“, vychází v litoměřickém Vydavatelství dopravní literatury, kde jsou mj. i tyto informace (k dnešnímu dni 20.11.2010 zatím v rubrice Připravujeme):

Během několika let budou následovat další díly Dějin státní autobusové dopravy:

II. Poštovní autobusy 1919 - 1932 (vznik, rozvoj a zánik československé státní poštovní autobusové dopravy)
III. Autobusy ČSD 1927 - 1938 (vznik a rozvoj autobusové dopravy státních drah v první čs. republice)
IV. Autobusy ČSD, ČMD a SŽ 1938 - 1945 (autobusová doprava státních drah v druhé čs. republice, v Protektorátu Čechy a Morava a na Slovensku v období jeho samostatnosti)
V. Autobusy ČSD 1945 - 1949 (autobusová doprava státních drah v poválečném Československu a po únorovém převratu v roce 1948)
VI. Autobusy JAS (historie polostátních Jihočeských podniků pro automobilovou dopravu) Autobusy ČSAD (rozdělení této rozsáhlé tématiky na jednotlivé díly není dosud stanoveno)

Informace o vydání a distribuci prvního a dalších dílů Dějin státní autobusové dopravy sledujte na webových stranách vydavatele.

Roky v názvu knihy ohraničují období, kdy c. k. rakouská poštovní správa u nás linkovou autobusovou dopravu provozovala. Autorem zajímavé knihy, která bude pokračovat dalšími díly, je Petr Hoffman, mj. autor brožury o horských autobusech Karosa T 500 HB, vydané v roce 1995 a řady časopiseckých článků.

Výpravná celobarevná vázaná publikace seznamuje na 256 stranách velkého formátu čtenáře se skromnými počátky, nadějným rozvojem a nečekaným koncem c. k. státní poštovní autobusové dopravy, která zanikla s vyhlášením mobilizace a vypuknutím první světové války. Kromě podrobného textu, sestaveného na základě dlouholetého studia archivních pramenů a napravujícího dosud publikované omyly a mýty, obsahuje kniha úplný seznam u nás tehdy provozovaných státních autobusů i s jejich poznávacími značkami a dislokací do jednotlivých provozních autospráv, a také přehled vývoje linkového vedení s daty zahájení pravidelného provozu všech státních poštovních linek, existujících v českých zemích.

Samostaná kapitola je věnována státní autobusové dopravě na Slovensku, které v té době bylo součástí Uher. Další obsáhlá kapitola se zabývá předválečnou nestátní – tedy soukromou a městskou autobusovou dopravou. V knize je mimo textu přes 170 snímků autobusů a přibližně 150 reprodukcí písemných dokumentů, výkresů, jízdenek a dobového tisku.

Knihu, vycházející v omezeném počtu výtisků, lze zakoupit ve vybraných prodejnách uvedených na internetových stránkách vydavatele, případně objednat na dobírku. Autor uvítá na mailové adrese autobusy.hoffman@gmail.com kritické připomínky a jakékoliv materiály, které by pomohly objasnit některé dosud nezodpovězené otázky naší nejstarší autobusové historie a obohatit konečnou podobu dalších dílů Dějin státní autobusové dopravy.