Den otevřených dveří - DPMB a.s., dopravní dispečink
Budova DPMB na ulici Novobranské.

V rámci Evropského týdne mobility zpřístupnil Dopravní podnik města Brna, a.s. prostory dopravního dispečinku v Novobranské ulici široké veřejnosti. Jan Havíř pro BUSportál.
Reklama
V rámci Evropského týdne mobility zpřístupnil Dopravní podnik města Brna, a.s. prostory dopravního dispečinku v Novobranské ulici široké veřejnosti. Jan Havíř pro BUSportál.
Zájemci se tak mohli za běžného provozu seznámit nejen s prací dispečerů, ale také s řídícím a informačním systémem (RIS), který se v Brně pro řízení dopravy používá od roku 2005.

Po slavnostním zahájení, kterého se ujal sám generální ředitel DPMB Bedřich Prokeš, následovala v prvním poschodí multimediální prezentace řídícího a informačního systému. Od desáté hodiny pak mohli návštěvníci, kteří získali pořadové číslo, absolvovat v desetičlenných skupinách prohlídku dopravního dispečinku.

Na dopravním dispečinku (DPMB má ještě energetický dispečink sídlící v ulici Tábor) pracuje v současné době 36 zaměstnanců, z toho 4 ženy. V běžné směně pracují na výjezdu 4 dvoučlenné osádky dispečerských vozidel, v řídícím sále tři dispečeři s vedoucím směny. O víkendech, svátcích a v noci, kdy je vypraven menší počet vozidel MHD, se počet dispečerů v sále i osádek vozidel úměrně snižuje. Brno je pomyslně rozděleno do čtyř částí a v každé z nich operuje jedna osádka dispečerského vozidla. Jejím úkolem je kromě řešení mimořádných situací, jako například dopravních nehod, nepojízdných vozidel nebo nesjízdných úseků tratí, také prevence v podobě kontrol řidičů včetně dechových zkoušek na alkohol nebo testů na požívání drog. Další činností je informování cestujících zahrnující třeba i výlep informací o výlukách.

Práce dispečerů v řídícím sále má svá přesná pravidla. Existuje samozřejmě vzájemná zastupitelnost, za běžného provozu si však každý z dispečerů plní svůj přidělený úkol – jeden z dispečerů má na starosti komunikaci s vozidly, druhý nahrazování výpadků (organizaci náhradní dopravy) a třetí dispečer (přítomný jen v pracovní dny) informuje řidiče a potažmo cestující o mimořádných událostech v dopravě. Celou strukturu zastřešuje vedoucí směny, který má právo rozhodovat o prioritách řešení jednotlivých událostí. Zároveň komunikuje v případě potřeby se složkami integrovaného záchranného systému, policí a případně dalšími externími subjekty.

Nenahraditelný je při řízení dopravy již zmiňovaný informační systém. Popsat jej v několika větách nelze, proto pro zájemce doporučuji nahlédnout na stránky DPMB www.dpmb.cz. Páteří systému je síť datových základnových radiostanic, jejichž prostřednictvím zasílají vozidla v intervalu 25 sekund. definované údaje do řídícího počítače na dispečinku. Nutno podotknout, že každé vozidlo dopravního podniku je vybaveno všemi komponentami potřebnými pro oboustrannou datovou i fónickou komunikaci. Nad obdrženými daty pak pracuje klient, který dokáže v reálném čase i historicky zobrazit potřebná data v přehledných tabulkách nebo zakreslit v mapě. Dispečeři si mohou zobrazit obraz přenášený v reálném čase ze 46 kamer integrovaného městského kamerového systému, rozmístěných na frekventovaných místech. Samozřejmostí je kromě datového spojení s vozidly možnost fónické (hlasové) komunikace. K systému mohou přistupovat kromě dispečerů také pracovníci jednotlivých vozoven, zejména výpravčí a dopravní technici.
Rozhovor s člověkem více než fundovaným, který stál u zrodu celého systému a který se na návrhu RISu aktivně podílel, vedoucím dopravního a energetického dispečinku DPMB Vítězslavem Zemanem, přineseme v nejblïžší době.

Den otevřených dveří - DPMB a.s., dopravní dispečink
Den otevřených dveří zahájil krátkým proslovem generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a.s. Bedřich Prokeš.
Den otevřených dveří - DPMB a.s., dopravní dispečink
Funkčnost komponent, kterými je vybaveno každé vozidlo, byla prezentována na přehledném modelu.
Den otevřených dveří - DPMB a.s., dopravní dispečink
Pro dispečera jsou důležité vizuální informace. Každé pracoviště je vybaveno několika monitory a další informace jsou promítány pro všechny na čelní stěnu.