Data o dopravě veřejně přístupná na webu IODA.cz

Databázová aplikace IODA by mohla vyřešit i problematiku statistiky prvních registrací.
Reklama
Databázová aplikace IODA by mohla vyřešit i problematiku statistiky prvních registrací.
Databázovou aplikaci IODA provozuje stejnojmenný spolek IODA, z.s. V aplikaci je už přes 50 000 údajů ve více než 400 datových řadách. Kolem 60% dat je z Ročenek MD, dalších 40% z cca 80 dokumentů. Projekt má oficiální záštitu Ministerstva dopravy ČR (nikoliv finanční). Přístup do aplikace IODA je zdarma.

"Spolek IODA je nezisková organizace financovaná z darů. Cílem projektu je sdružovat žádaná data o dopravě a umožnit vnímat informace z oboru v kontextu, jak jednotlivých dopravních módů, tak společenského života. Tato data se snažíme poskytovat v logické, úplné a dostatečně detailní struktuře, s maximální možnou přesností a co možná nejdříve od zveřejnění. Naší snahou je zpřístupnit data tak, aby s nimi mohl uživatel pracovat a ne aby si data musel nejprve pracně vytvářet opisováním z různých zdrojů, " vysvětluje Jan Tichý ze spolku IODA.

Vzhledem ke statutu hledá spolek partnery, kteří ho budou podporovat mediálně, finančně a odborně (metodicky, poskytováním dat). "Velmi vítáme zpětnou vazbu od uživatelů, zejména jejich názory na to, jaká data by v databázi uvítali a případně nám pomohli s jejich získáním (a někdy též pochopením)," informuje Jan Tichý.

Zdroj: IODA
BUSportál: Projekt mediálně podporujeme a přejeme mu úspěch. Jako první se přimlouváme za zveřejnění statistik prvních registrací z Registru vozidel alespoň tak, jak to po léta bylo možné ze stránek Autosap, kde nyní je možno nadále bezplatně získat pouze úvodní tabulku, nikoli všechny značky. Paralelně se snažíme získávat data o prodejích přímo od výrobců (prodejců), kde jsme zatím oslovili dva největší české výrobce Iveco CR a SOR. Tyto zdroje by mohly poskytnout podrobnější členění dle různých kritérií. Ostatní výrobce (prodejce) oslovíme v případě, že se tato cesta ukáže jako realizovatelná.

Data o dopravě veřejně přístupná na webu IODA.cz
Příklad možného výběru dat