Další krok k nařízení o emisních limitech CO2 pro užitková vozidla

Evropský parlament a Rada se předběžně dohodly na posílení emisní normy CO2 pro nově pořizované nákladní automobily a autobusy. K dosažení cílů do roku 2030 bude muset jezdit 400 tisíc vozidel na elektrický a vodíkový pohon a nejméně jedna třetinu všech nových registrací musí tvořit modely s nulovými emisemi. K tomu bude potřeba 50 tisíc nabíjecích a 700 vodíkových stanic. Nově se má nařízení vztahovat na dálkové autobusy, popelářské vozy a další menší nákladní vozy.

Evropský parlament a Rada se předběžně dohodly na posílení emisní normy CO2 pro nově pořizované nákladní automobily a autobusy. K dosažení cílů do roku 2030 bude muset jezdit 400 tisíc vozidel na elektrický a vodíkový pohon a nejméně jedna třetinu všech nových registrací musí tvořit modely s nulovými emisemi. K tomu bude potřeba 50 tisíc nabíjecích a 700 vodíkových stanic. Nově se má nařízení vztahovat na dálkové autobusy, popelářské vozy a další menší nákladní vozy.

Evropský parlament a Rada se 18. ledna dohodly o posílení emisní normy CO2 pro nová těžká užitková vozidla (HDV) vstupující na trh EU od roku 2030. Jednání předcházela nároční jednání, kterých se aktivně účastnila Česká republika a na kterých bylo dosaženo zmírnění původního návrhu regulace.

Nařízení stanoví nové ambiciózní cíle snížení emisí CO2 pro rok 2030, 2035 a 2040. "Vítáme prozatímní politickou dohodu. Nové normy zajistí, že tento segment odvětví silniční dopravy přispěje do roku 2050 k posunu k mobilitě s nulovými emisemi a ke klimatickým ambicím EU do roku 2030 a klimatické neutralitě," uvedla Evropská komise.

Dohoda stanoví cíle snížení emisí CO2 pro těžká užitková vozidla o 45 % na období 2030–2034, 65 % pro období 2035–2039 a 90 % od roku 2040 ve srovnání s úrovněmi z roku 2019.

Oblast působnosti nařízení je po jednání rozšířena a tyto normy se nyní mají vztahovat na téměř všechna nákladní vozidla (včetně služebních vozidel, jako jsou popelářské vozy, sklápěče nebo domíchávače betonu od roku 2035), městské autobusy, dálkové autobusy a přívěsy. Komise bude pověřena analyzovat možnost tohoto rozšíření na nákladní vozy do 5 t. Od roku 2030 jsou také stanoveny specifické cíle snížení emisí pro přívěsy (7,5 %) a návěsy (10 %).

Aby se urychlil přechod na bezemisní veřejnou dopravu v celé Evropě, musí nové městské autobusy snížit emise o 90 % od roku 2030. Všechny nové městské autobusy budou muset být do roku 2035 bezemisní. Podle ministerstva dopravy nadále platí, že meziměstské autobusy jsou vyňaty ze 100% cíle pro městské autobusy. Tento typ HDV bude spadat pod obecné cíle pro autokary.

V rámci prozatímní dohody Komise přezkoumá účinnost a dopad nařízení do roku 2027. Tento přezkum se bude týkat rozšíření oblasti působnosti na malá nákladní vozidla, což je metodika registrace HDV výhradně na paliva neutrální z hlediska CO2, v souladu s právem EU a cíle klimatické neutrality, úloha uhlíkového korekčního faktoru při přechodu k HDV s nulovými emisemi a metodika pro určování emisí CO2 po celý životní cyklus nových těžkých nákladních vozidel.

Dohoda má být jasným signálem výrobcům, provozovatelům dopravy a uživatelům, aby nasměrovali investice do inovativních technologií s nulovými emisemi a podpořili zavádění infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva.

Evropský parlament a Rada nyní musí dohodu formálně schválit. Po dokončení tohoto procesu budou nové právní předpisy zveřejněny v Úředním věstníku Unie a vstoupí v platnost.

K dohodě se 18. ledna vyjádřilo také Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). "Výrobci nákladních vozidel a autobusů plně podporují ambiciózní program dekarbonizace. Dohodnutý časový harmonogram implementace však zůstává extrémně náročný, protože neexistují zásadní podmínky. Dohodnuté vysoce ambiciózní cíle snížení emisí CO2 musí být podpořeny důvěryhodnými podmínkami.

Infrastruktura elektrického nabíjení a doplňování vodíku, komplexní cenová schémata zoplatnění uhlíku a smysluplná podpůrná opatření pro rychlé investice dopravců: to jsou vedle vozidel s nulovými emisemi klíčové složky pro rychlou dekarbonizaci odvětví těžké nákladní dopravy,“ zdůraznil Sigrid de Vries, generální ředitel ACEA. "Nemůžeme stále směle stanovovat ambiciózní cíle pro výrobce vozidel a očekávat, že bude následovat rychlá a hladká implementace. Bez podpůrného rámce pro podporu poptávky po modelech s nulovými emisemi nebude možné dosáhnout cílů, zejména s ohledem na předpokládaný časový harmonogram."

K dosažení cílů do roku 2030 bude muset jezdit více než 400 000 vozidel na elektrický a vodíkový pohon a nejméně jedna třetina všech nových registrací musí tvořit modely s nulovými emisemi. Evropa podle ACEA potřebuje alespoň 50 000 vhodných nabíjecích stanic (většinu Megawatt Charging Systems) a alespoň 700 vodíkových čerpacích stanic.

Komise navrhla nařízení, kterým se stanoví normy CO2 pro těžká nákladní vozidla od roku 2030, aby pomohly dosáhnout cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050 a snížit poptávku po dovážených fosilních palivech, v únoru 2023. Podle ní jsou těžká nákladní vozidla zodpovědná za více než 25 % emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a představují více než 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.