Další český tendr na autobusy s vodíkovým pohonem
Ilustrační foto. Solaris Urbino hydrogen na testování ve vídeňském dopravním podniku. Foto WL

Dopravní podnik města Ústí nad Labem uzavře rámcovou dohodu na dodání až dvaceti autobusů s palivovými články. Řeší také výstavbu plnící stanice.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem uzavře rámcovou dohodu na dodání až dvaceti autobusů s palivovými články. Řeší také výstavbu plnící stanice.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚL) zveřejnil 7. června veřejnou zakázku na dodávku vodíkových autobusů. Úspěšný uchazeč získá osmiletou rámcovou smlouvu až na 20 autobusů v celkové předpokládané hodnotě 390 milionů korun (bez DPH). Předpokládaná hodnota jednoho autobusu je 19,5 milionů korun. Zakázku má dopravní podnik zájem financovat z prostředků Evropské unie v rámci výzev, jejichž vyhlášení očekává v programovém období 2021 až 2027.  
 
Hodnotícím kritériem při výběru nejvýhodnější nabídky jsou s váhou 90 % náklady životního cyklu. Dalších 5 % činí délka dodací lhůty, která má být v rozpětí 420 až 540 dnů, a 5 % záruka na jakost. Technickou kvalifikaci musí dodavatel doložit předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky, přičemž takovými dodávkami se rozumí nejméně 5 ks nových autobusů shodného nebo obdobného charakteru a to jednomu nebo více kupujícím. Kromě autobusu s vodíkovým pohonem splňuje podmínku i elektrický autobus (elektrobus). Lhůta pro podání nabídek je 6. července.
 
V ústecké MHD by měly podle zadávací dokumentace jezdit dvounápravové, třídveřové, plně nízkopodlažní autobusy s vodíkovým pohonem, určené pro městskou hromadnou dopravu, o délce 11,5 až 12,5 metru. Pro snazší přístup do vozidel musí mít funkci kneelingu a manuálně ovládanou vyklápěcí plošinu. Průchozí prostor uvnitř vozidla musí být bez schodů. Obsaditelnost je požadována minimálně 70 osob, z toho minimálně 25 % pevných sedadel, a minimálně 6 sedadel přístupných nízkopodlažně. Všechna madla ve vozidle budou v provedení kartáčovaný nerez a veškeré osvětlení v LED technologii. Řidič bude mít uzavřenou kabinu. Samozřejmostí je klimatizace a USB zásuvky.

Autobus s trakčním motorem o výkonu minimálně 160 kW a minimálním výkonem palivového článku 65 kW musí na jedno doplnění paliva ujet min. 330 km.
 
K plnění autobusů bude dopravní podnik potřebovat vodíkovou plnící stanici. Ta má být umístěna přímo v areálu Spolchemie a dopravní podnik má na výstavbu stavební povolení i dotaci. S dokončením počítá do konce roku 2022. Do výběrového řízení DPmÚL na její vybudování se však nikdo nepřihlásil.

"O výběrovém řízení v Ústí nad Labem jsme samozřejmě věděli a velmi nás to zajímalo. S dopravním podnikem jsme vedli jednání, nicméně nakonec jsme se po zvážení všech skutečností rozhodli tohoto výběrového řízení nezúčastnit. Pokud by se ze strany zadavatele něco změnilo, samozřejmě jsme připraveni jednat a stanici vybudovat. V současnosti pracujeme na realizaci několika vodíkových stanic ve spolupráci s Unipetrolem, a připravujeme i další autobusové vodikové projekty nejen v ČR, ale i v zahraničí," napsal Václav Holovčák, člen představenstva Bonett. Skupina Bonett pro Unipetrol buduje vodíkové plnící stanice na čerpačkách značky Benzina v Praze, v Litvínově, v Brně a v Plzni.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem nyní připravuje nové výběrové řízení. „Po analýze právě zrušené zakázky na Výstavbu vodíkové plnící stanice, plánuje DPmÚL znovu výběrové řízena na dodavatele vypsat," uvedla Jana Dvořáková, vedoucí marketingu DPmÚL.
 
Kromě Ústí nad Labem mají v budoucnu v našem zatím jediném evropském "vodíkovém údolí" zájem o provoz těchto autobusů i Dopravní společnost Ústeckého kraje a města Kadaň a Duchcov.

O vodíkové technologie se již několik let zajímá také Dopravní podnik Ostrava (DPO). Ten zveřejnil výběrové řízení na dodavatele deseti vodíkových autobusů na konci dubna. Předpokládaná celková hodnota je 185 milionů korun. Nabídky přijímá do 28. června a dodání je v plánu v roce 2023. Plnicí stanice by měla stát v autobusových garážích DPO na Hranečníku za dva roky. Dodavatele stavby i technologie vybere také ve výběrovém řízení. Další elektrické autobusy na vodík by měly jezdit také na Havířovsku. Moravskoslezský kraj má v plánu pro čtyři regionální linky vybrat jejich provozovatele.


Další český tendr na autobusy s vodíkovým pohonem
Vizualizace vodíkové čerpací stanice v Praze na Barrandově. Foto Unipetrol