ČSAD SVT Praha s.r.o. jako provozovatel předprodejního systému AMSBUS
Grafika samolepky.

informuje o e-jízdence a nabízí dopravcům individuální konzultace k možnostem systému AMSBUS.
Reklama
informuje o e-jízdence a nabízí dopravcům individuální konzultace k možnostem systému AMSBUS.
Tato informace byla poprvé takto formulována na valné hromadě ADSSF (viz Ze zasedání valné hromady ADSSF (18.-19.3.2008, Znojmo). Jarmila Chromá, Dopravák 5/2008 ).
"V rámci větší informovanosti cestujících o možnosti zakoupení tzv. e-jízdenky prostřednictvím internetu na dálkové spoje dopravců jsme navrhli samolepky, které rádi dodáme na naše náklady (viz obrázek). V případě zájmu o tuto formu propagace sdělte jejich počet Miroslavě Kristlové na e-mail kristlova@svt.cz.
Dále bylo zjištěno při jednání se zástupci ČSAD Invest, že pracovníci odpovědní za provoz dálkové autobusové dopravy nejsou dostatečně seznámeni se všemi „novinkami“ AMSBUS a nedokáží systém efektivně využívat. Nabízíme setkání se zástupci jednotlivých významných dopravních společností s cílem seznámit je se všemi současnými možnostmi AMSBUS a s jeho připravovanou inovací v průběhu letošního roku. Rádi využijeme racionálních připomínek z praxe k dalšímu vylepšení tohoto systému. Současně jsme připravili doškolení provozních pracovníků. Návštěvu i školení lze dohodnout prostřednictvím sekretariátu ČSAD SVT (tel. 224894217)."
TI ČSAD SVT Praha s.r.o.