ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.: Ohlédnutí za rokem 2008
Scania Irizar ''i4''.

Průměrné stáří vozového parku ke konci roku 2008 je v ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s nižší než 7 let.
Reklama
Průměrné stáří vozového parku ke konci roku 2008 je v ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s nižší než 7 let.
"Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. měla v roce 2008 příznivé výsledky i přesto, že situace v nákladech, a to zejména neustálým zvyšováním cen nafty, nebyla zcela optimální. Vývoj cen pohonných hmot se od začátku roku velmi strmě posouval k vyšším cenám až na nárůst více než 4 Kč/litr proti začátku roku. Přestože v závěru roku ceny nafty prudce klesaly, náklady na naftu překročily loňskou skutečnost o 7 %. Ostatní náklady byly z pohledu společnosti pod kontrolou. Po zhodnocení výsledků můžeme konstatovat, že se společnost vyrovnala se všemi podmínkami velmi dobře a vytvořila si hospodařením dobrou základnu pro roční cíle roku 2009. Naše společnost měla v roce 2008 provozní zisk 30 850 tis.Kč, který je srovnatelný s výsledkem v minulém roce. Majetek společnosti se meziročně zvýšil na hodnotu 264 446 tis. Kč. V posledních šesti letech jsme zvýšili čistou hodnotu dlouhodobého majetku o 71 299 tis. Kč. "
Jedním ze strategických záměrů společnosti jsou investice do nových autobusů. Pokračováním v nákupu nových autobusů bylo dosaženo průměrného stáří vozového parku k 31.12.2008 pod 7 let. Bylo pořízeno 12 autobusů a od roku 2003 bylo tímto způsobem obnoveno více než 50 % vozového parku. Kromě autobusů pro pravidelnou dopravu bylo pořízeno 5 autobusů Scania Irizar pro dálkovou a zájezdovou přepravu včetně plně vybaveného autobusu Scania Irizar PB o délce 14 m.

V roce 2008 byla postavena moderní myčka na autobusy v Prachaticích s kompletním technologickým zázemím. Mycí portál umožňuje mytí autobusů, osobních i nákladních vozidel . V Prachaticích byla zahájena a částečně dokončena rekonstrukce budovy autobusového nádraží. Součástí této akce je i změna prostoru pro cestující, včetně nového sociálního zařízení a elektronického informačního systému pro cestující. Tato akce je spolufinancována z prostředků EU v rámci ROPu.
"Cílenými investicemi, které budou v roce 2009 a 2010 pokračovat na dalších místech, se společnost chce posunout v poskytovaných službách svým zákazníkům na vyšší, současnému trendu odpovídající úroveň. "
TZ ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. : Marie Petrů podle podkladů technického ředitele Zdeňka Hovorky a ekonomického ředitele Pavla Pecky.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.: Ohlédnutí za rokem 2008
Scania Irizar PB.