Co se chystá na léto v Muzeu dopravy ve Strašicích?

Muzeum dopravy ve Strašicích na rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje naši věrní čtenáři jistě už důvěrně znají. Jaké akce na letošní léto připravili členové spolku ŠKODA-BUS klub?

Muzeum dopravy ve Strašicích na rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje naši věrní čtenáři jistě už důvěrně znají. Jaké akce na letošní léto připravili členové spolku ŠKODA-BUS klub?

Sobota 8. července bude ve znamení už třetího setkání bývalých plzeňských autobusů. Stálé exponáty muzea doplní několik vozidel ze sbírek soukromých sběratelů. Jednotlivé exponáty budou vystaveny a představeny, návštěvníci se některými z nich budou moci i svézt po obci Strašice. A to ať již v rámci tradičních okružních linek „obecní dopravy“ anebo pomyslného vyvrcholení akce, spanilé jízdy autobusů po obci Strašice (odjezd z Muzea dopravy v 15:30). Podrobnější informace v pozvánce.
Pro dopravu z Plzně do Strašic a zpět je možné v sobotu využít speciálního spoje. Autobus odjíždí v 9:00 z Plzně (odbavuje ve stanicích Hlavní nádraží, Pietas a Ústřední hřbitov) a v 9:19 z Rokycan (s garantovaným čekáním na případně zpožděný vlak R 774 od Prahy). Zpět se vůz vydá v 16:55 ze Strašic (podrobnější jízdní řád opět v pozvánce).
Muzeum dopravy bude v rámci běžného termínu zpřístupněno také v neděli 9. července. I na tento den jsou připraveny jízdy spojů „obecní hromadné dopravy“ (vedené muzejními exponáty).

Znovu se Muzeum dopravy otevře o víkendu 29. a 30. července. Po oba dva návštěvní dny jsou připraveny oblíbené komentované vyjížďky k pozůstatkům tratě Krále železnic, barona Strousberga. Tento muž v 60. letech 19. století usiloval o proměnu Podbrdska v centrum železářského průmyslu a pro propojení jednotlivých závodů (válcovna ve Františkově u Zbiroha, ocelárnu a válcovna v Kařezu, vysoké pece ve Strašicích a koksovny v Horách u Mirošova) inicioval vybudování železnice. Návštěvníci se s historickým autobusem vydají po pozůstatcích tohoto nikdy nedokončeného technického díla a připomenou si i jediný krátce používaný kus této železnice ze Strašic do Zaječova. Předpokládaný odjezd autobusu z Muzea dopravy je po oba dva dny ve 13:00. Podrobnější informace o připravovaném programu budou zveřejněny v průběhu července na webových stránkách klubu www.skodabusklub.cz.

Tradičním vyvrcholením návštěvnické sezóny je strašické posvícení o víkendu 12. a 13. srpna. Kromě zpřístupnění expozice Muzea dopravy a jízd historických exponátů na denních i nočních linkách po obci Strašice je na letošní rok plánována jako novinka ukázka železničního provozu na modelovém kolejišti. Členové spolu ŠKODA-BUS klub už nyní připravují i další novinky, kterými návštěvníky překvapí. Více informací bude v dostatečném předstihu opět zveřejněno na webu www.skodabusklub.cz.

Zdeněk Kresa


Co se chystá na léto v Muzeu dopravy ve Strašicích?
Pozvánka na setkání bývalých plzeňských autobusů v sobotu 8. července 2023
Co se chystá na léto v Muzeu dopravy ve Strašicích?
I. ročník setkání se uskutečnil v roce 2021
Co se chystá na léto v Muzeu dopravy ve Strašicích?
II. ročník navázal v následujícím roce. Mezi návštěvníky se tato autobusově zaměřená akce každoročně těší značnému zájmu.
Co se chystá na léto v Muzeu dopravy ve Strašicích?
O víkendu 29. a 30. července si na své přijdou i zájemci o železniční historii. Po oba dva návštěvní dny jsou připraveny komentované vyjížďky historickým autobusem k pozůstatkům tratě Krále železnic.
Co se chystá na léto v Muzeu dopravy ve Strašicích?
Na strašické posvícení o víkendu 12. a 13. srpna jsou kromě tradičního programu nově chystány i ukázky provozu na modelovém kolejišti.