Co je to vlastně autobus ?

Aktualizováno leden-únor 2010.
Aktualizováno leden-únor 2010.
V roce 2010 pro BUSportál zpracoval nové informace v evropském legislativním kontextu Juraj Cajchan:
2010: Co je to autobus I.
2010: Co je to autobus II. (kategorizace, terminologie)
2010: Co je to autobus III.
Typové schválenie motorových vozidiel


Informace před dubnem 2009, klasifikace autokarů

Rozdělení podle směrnice 70/156 EHS - pro "osobní" dopravu je kategorie M:
  • (kategorie M1 jsou osobní automobily do hmotnosti 3500 kg)
  • kategorie M2 jsou autobusy do hmotnosti 5000 kg
  • kategorie M3 jsou autobusy nad 5000 kg
Rozdělení podle počtu přepravovaných osob:
  • třída A jsou autobusy pro nejvýše 22 cestujících určené i pro přepravu stojících cestujících
  • třída B jsou autobusy pro nejvýše 22 cestujících určené pouze pro sedící osoby.
  • třída I jsou autobusy pro více než 22 cestujících určené i pro přepravu stojících cestujících (MHD)
  • třída II jsou autobusy pro více než 22 cestujících vyrobené v zásadě pro sedící cestující, ale umožňující i přepravu stojících cestujících (meziměstské linky)
  • třída III jsou autobusy pro více než 22 cestujících určené výhradně pro přepravu sedících cestujících (dálkové linky)

Co by vás mohlo zajímat ?

Jako nízkopodlažní je označen ten autobus, jehož nejméně 35 % plochy pro stojící cestující je dosažitelné ze země jedním stupněm.

Bezpečnostní pásy musí v ČR od 1.4.2004 u nově schvalovaných autobusů mít autobusy třídy III a B.

Autobusy musí vyhovět zkoušce stability.

V autobusu nesmějí být použity hořlavé a nasákavé materiály, elektroinstalace musí odolávat teplotě a vlhkosti.

V autobusu musí být minimálně dvoje dveře (jedny mohou být nouzové)

Maximální výška 1.schůdku je 340 mm pro třídu I a A, 380 pro II, III a B.

Kategorie turistických busů - autokarů podle ČESMAD BOHEMIA (IRU)

* "autokar" musí splnit 12 kritérií
** "výletní autokar" musí splnit 16 kritérií
*** "turistický autokar" musí splnit 29 kritérií
**** "luxusní turistický autokar" musí splnit 32 kritérií
Nejdůležitějšími kritérii jsou ta, která ovlivňují standard pohodlí - vzdálenost sedadel za sebou, minimální výška opěradla, seřízení sklonu opěradla, kapacita zavazadlového prostoru na osobu, atd.

Na zařazení do * - **** nemá kromě chladničky u **** vliv ani klimatizace, WC, šatna, video, ohřívač na jídlo. Proto se v cestovních smlouvách uvede kombinace * spolu s upřesněním další výbavy.
Podrobně například na http://www.cestovni-ruch.cz/kategorizace/klasautokar.php