Čitelná Praha 2023 a 2024
„Laboratoř projektu" Čitelná Praha - stanice metra Palmovka na žluté lince B. Foto ROPID

Projekt nového systému pražské navigace Čitelná Praha se vloni překlenul do klíčové etapy. V rámci „fáze pilotování“ byly prvky navigačního a orientačního systému instalovány ve stanici Palmovka na lince B, do nové grafiky se převlékla nově rekonstuovaná stanice Jiřího z Poděbrad a částečně stanice Chodov na lince C. V roce 2024 se dočkají nových prvků také vlaková stanice Dolní Počernice a Úvaly.

Reklama

Projekt nového systému pražské navigace Čitelná Praha se vloni překlenul do klíčové etapy. V rámci „fáze pilotování“ byly prvky navigačního a orientačního systému instalovány ve stanici Palmovka na lince B, do nové grafiky se převlékla nově rekonstuovaná stanice Jiřího z Poděbrad a částečně stanice Chodov na lince C. V roce 2024 se dočkají nových prvků také vlaková stanice Dolní Počernice a Úvaly.

Rekapitulace roku 2023
K „laboratoři projektu“ ve stanici metra Palmovka na žluté lince B se během roku přidaly dvě další pilotní lokace podzemní dráhy, na kterých ověřujeme vznikající systém. Do nové grafiky se v rámci rekonstrukce převlékla zelená stanice linky A Jiřího z Poděbrad, kde byl poprvé otestován také zcela nový prvek navigace na nástupišti, tzv. vertikální teploměr. Pilotní stanicí červené linky C je Chodov, kde plánujeme k již realizovaným prvkům na nástupišti doplnit v první části letošního roku testovaný systém i na nosiče ve vestibulu a u vstupů do metra. Na každé lince metra tedy systém testujeme v rámci jedné pilotní stanice. Do systému navigace k podzemní dopravě patří také zcela nový výrazný nadzemní nosič zdálky upozorňující na přítomnost stanice metra. Jedná se o takzvaný totem, jehož první prototypy testujeme na Palackého náměstí a u nového nádraží Rajská zahrada.
 
Ve fázi pilotování hrají zásadní roli uživatelé, se kterými celkovou funkčnost vznikajícího systému ROPID ověřuje především prostřednictvím odborných výzkumů s širokou veřejností. V rámci pilotních projektů byl rozsáhlý průzkum realizován ve stanici metra Palmovka a na první lokaci s kompletní pěší navigací u nové Štvanické lávky. Cílem je dopracovat systém k inkluzivnímu řešení, které bude funkční pro všechny. Dílčí prvky proto průběžně konzultuje také se zástupci SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). „Na příkladu stanice Jiřího z Poděbrad je patrné, jak pracujeme se zpětnou vazbou od cestujících. Na základě průzkumu na Palmovce jsme pro stanici Jiřího z Poděbrad upravili celou řadu prvků a podobně budeme postupovat i u proběhlého průzkumu u prvků pěší navigace. Podle připravovaného průzkumu na Jiřího z Poděbrad a ve vozech metra následně doladíme jednotlivé prvky do finální podoby, abychom mohli začít systematicky přeznačovat celou Prahu. Každý, kdo má zájem se s námi podělit o zpětnou vazbu nebo se zapojit do průzkumu, najde příslušné formuláře na stránkách Čitelné Prahy,“ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Nové navigační prvky byly nainstalovány také na lávce nad novou železniční zastávkou Rajská zahrada. Nová grafika schémat metra se začala testovat také ve vybraných vozech metra a grafikou Čitelné Prahy jsou opatřena i nová zastřešení vstupů do metra u Masarykova nádraží. Na dalších zastávkách povrchové dopravy i ve stanicích metra či železnice jsme implementovali nové digitální displeje zobrazující nejbližší odjezdy spojů veřejné dopravy.

Důležitou součástí nového pražského wayfindingu jsou také elektronické informace o provozu, ať už pro různé digitální tabule ve stanicích nebo vozidlech, tak i třeba v mobilních aplikacích nebo vyhledávačích spojení. V roce 2023 zahájil operátor ICT práce na vzniku Datové základny, která bude klíčová pro dlouhodobé fungování nového systému. Došlo také k dílčímu vylepšení jednotlivých funkcí mobilní aplikace PID Lítačka a intenzivně se připravoval nový intermodální vyhledávač tras, který mnohem lépe propojí jednotlivé druhy mobility zejména v Praze a stane se hlavním digitálním nástrojem Čitelné Prahy.

Plány pro rok 2024
V roce 2024 plánuje Praha pokračovat v pilotování dalších nových prvků navigačního systému jak v metru a na zastávkách povrchové dopravy či na železnici, tak i v rámci pěší navigace.

V metru bude dokončena instalace nové grafiky ve stanici Chodov a novou grafiku dostane i druhá polovina stanice Palmovka. Tam otestujeme i fyzické nosiče s novým řešením nasvícení informací. Totemy zdálky upozorňující na přítomnost stanice metra nebo vlakového nádraží postupně instalujeme i na dalších místech, hned počátkem roku na Malostranské nebo u nádraží Eden. Vyzkoušíme i výraznější označení různých typů vstupů do stanic metra.

Na zastávkách povrchové dopravy budeme v rámci nových vitrín v přístřešcích testovat revidovanou podobu map a schémat či dalších informačních materiálů včetně výlukových informací a informací na zastávkových označnících. Otestuje také další prototypy nových zastávkových označníků, osazení digitálními odjezdovými panely plánujeme i pro další tramvajové a autobusové zastávky.

Pilotní vlakovou stanicí pro testování doplňkových prvků Čitelné Prahy k celostátnímu systému Správy železnic bude Praha-Dolní Počernice a ve spolupráci se Středočeským krajem plánujeme testovat také novou podobu informací i nové navigace ve středočeském nádraží Úvaly. Nové navigační tabule budou doplněny i na dokončované druhé části lávky od nového nádraží Rajská zahrada k metru, kvalitnější navigaci na jednotlivá nástupiště získají také autobusové terminály Černý Most nebo Roztyly.

Další prvky pěší navigace se objeví v „laboratoři“ Čitelné Prahy na Palmovce, na dalších místech Prahy 7 či v Běchovicích. Ucelený systém postupně nahradí stávající místní značení v různých typech městského území.

Pokračovat se bude také s uživatelskými výzkumy. V prvním čtvrtletí 2024 proběhnou ve stanici metra Jiřího z Poděbrad a ve vozech metra, další průzkumy se zaměří na novou podobu informací na zastávkách povrchové dopravy či ve vozidlech tramvají a autobusů, kde připravujeme novou grafiku i nové funkce pro informační obrazovky. Do vývoje nového pražského navigačního systému se může zapojit úplně každý, kdo má chuť pomoci nám na cestě k Čitelné Praze. Podněty, výtky i pochvaly nám cestující mohou jednoduše předat prostřednictvím online dotazníku, který najdou pod tímto odkazem: zpětnovazební dotazník.

Počátkem roku bude také spuštěn nový intermodální plánovač tras v rámci mobilní aplikace PID Lítačka a následně ji čekají další vylepšení například v podobě implementace oblíbené mapy spojů PID.

Během roku 2024 bude u otestovaných prvků postupně přecházet do implementační fáze pro celé území Prahy i s přesahy do Středočeského kraje v rámci PID. Nejdříve ale bude nutné dokončit potřebné uživatelské průzkumy a doladit finální podobu jednotlivých fyzických prvků i grafiky. Současně s tím budou vznikat jednotlivé manuály i metodická pravidla včetně přípravy datové základny a určení jednotlivých kompetencí pro celoměstskou implementaci a rutinní provoz nového jednotného systému.