Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO

pohledem úspěšného zastoupení posádek DSZO. Jízda zručnosti řidičů autobusů se konala při příležitosti 120 let od založení společnosti Sodomka, pořadatelem bylo IVECO CR.
pohledem úspěšného zastoupení posádek DSZO. Jízda zručnosti řidičů autobusů se konala při příležitosti 120 let od založení společnosti Sodomka, pořadatelem bylo IVECO CR.
Za volant trolejbusů a autobusů městské dopravy ve Zlíně a Otrokovicích usedají někteří mimořádně zruční řidiči a řidičky. Potvrdila to celostátní soutěžní jízda zručnosti, která se uskutečnila 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě a které se zúčastnily i dvě řidičky a jeden řidič ze Zlína.

Řidička Lea Bieláková se ve Vysokém Mýtě mezi třiceti kolegy z celé republiky umístila při jízdě zručnosti s autobusem Iveco Crossway na 5. místě. Ze tří soutěžících řidiček byla dokonce nejlepší. Velmi úspěšný byl na této soutěži také zlínský hlavní dispečer (který musí samozřejmě také ovládat řidičské umění) Josef Polách. I když mu chybí každodenní řidičská praxe, umístil se na 8. místě. Čas měl dokonce ze všech nejlepší. Čestně obstála i druhá zlínská řidička Jitka Mičková.

Jízda zručnosti řidičů autobusů se konala při příležitosti 120 let od založení společnosti vyrábějící autobusy a pořadatelem byla firma Iveco Czech Republic, a. s.
120 let od založení firmy Sodomka: V rámci oslav nejen DOD v IVECO CR 6.6.2015
Den řidičů autobusů – soutěž v jízdě zručnosti profesionálů – se konal v areálu autodromu ve Vysokém Mýtě. Kritéria pro účast v soutěži byly například kilometry najeté bez nehody, co nejnižší spotřeba pohonných hmot, délka praxe v řízení autobusů. Zúčastnili se řidiči z více než desítky dopravních společností. Jízda zručnosti se skládala z patnácti technických a značně náročných úkonů. Jezdilo se na čas, ale výsledky velmi ovlivnila právě přesnost a bezchybnost jízdy.

Řidičky Lea Bieláková a Jitka Mičková nastoupily do DSZO v roce 2006 a obě mají najeto kolem 450 tisíc kilometrů. „Osvědčilo se nám, že při přijímání nových pracovníků neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Mimořádný talent na tuto profesi se najde u obou pohlaví,“ říká ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň. Za plynulé nahrazování těch, kteří odcházejí do důchodu, novými kvalitními řidiči vděčí DSZO též spolupráci s Úřadem práce ČR. Právě s finanční podporou úřadu práce se u předtím nezaměstnaných uchazečů daří překonat při rekvalifikaci na řízení vozidel MHD překážku v podobě až šedesátitisícových nákladů na rozšíření řidičského a získání profesního průkazu. DSZO nyní zaměstnává 192 řidičů, z toho je 40 žen.

Ve Vysokém Mýtě účastníci soutěže absolvovali jízdu zručnosti, jízdu na polygonu na kluzkém a mokrém povrchu. Úkoly nebyly jednoduché. „První úkol po výjezdu bylo dojetí k překážce na přesnost – pro správné body a hodnocení bylo nutné zastavit přední části vozidla před překážkou v toleranci 2,5 centimetru! Další byl průjezd kolem kolíků, které se musely shodit okrajem autobusů, a přitom nesměl spadnout druhý kolik těšně u prvního. Nebo rozjezd a odtlačení závory, kde byly umístěny nádobky, které nesměly spadnout. Následoval průjezd zúženým profilem, jízda předním kolem do přesně stanovené trasy, průjezd na přesně stanovenou vzdálenost 120 centimetrů kolem překážky, zastavení u označníku na přesnost přední části karoserie a řada dalších disciplín,“ popsal soutěž Josef Polách.

„Jako nejobtížnější mi připadalo shazování kolíků stojících vedle sebe, aby ten druhý nespadl,“ řekla po návratu do Zlína pětačtyřicetiletá řidička autobusu Lea Bieláková. Zúčastnila se podobné soutěže poprvé.

Z TZ DSZO

Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO
Celostátní soutěžní jízda zručnosti 3. června 2015 ve Vysokém Mýtě
Foto DSZO