o zakázce na nové trolejbusy pro Plzeňský městský dopravní podnik.
Reklama
o zakázce na nové trolejbusy pro Plzeňský městský dopravní podnik.
V monitorinku BUSportál zaujal materiál "Plzeň dá půl miliardy na nové trolejbusy" viz www.e15.cz. Protože nám některé informace v článku přišly poněkud zavádějící,
... Zakázku mají šanci získat prakticky jen tři firmy: největší výrobce trolejbusů v Evropě plzeňská Škoda Electric, polská firma Solaris a SOR Libchavy ...
(velmi pikantní vzhledem k ilustračnímu fotu trolejbusu Škoda v karoserii Solaris), zeptali jsme se PMDP na tento materiál. Výrobně technický ředitel Luboš Pašek BUSportálu laskavě poskytl údaje, které měli k dispozici v E15 ze strany PMDP na základě redakcí položených otázek. Další informace v článku jsou z pera autora.

Informace Luboše Paška pro E15

"Nové trolejbusy nakupujeme z důvodu obnovy stávajícího vozového parku.
Nákup trolejbusů bude částečně hrazen z fondů EU a částečně z vlastních zdrojů. Celková předpokládaná cena zakázky (až 25 ks trolejbusů do 18 m a až 20 ks trolejbusů do 12 m) se předpokládá ve výši cca 580 mil. Kč
Vozidla trakce trolejbusové nemáme v pronájmu. Pronájem se týká trakce autobusové.
Nasazení nových trolejbusů s sebou nese snížení hlukové zátěže v porovnání s autobusem a dále ekologický přínos vzhledem k tomu, že trolejbus je ekologicky čisté vozidlo. Trolejbusy mohou v určitých případech nahradit i autobusové spoje, ale o finálním složení vozidel na linkách zatím není definitivně rozhodnuto, neboť se dokončuje záměr optimálního trasování, nasazování vozidel na linky a taktové dopravě.
Zadávací dokumentaci můžete samozřejmě získat oficiální cestou.
Dodávky vozidel budou probíhat v létech 2010-2014"