Foto: Tomáš Vršitý ROPID

(dabra)

BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu
BUS paráda na Holiday Worldu