Běloruské autobusy MAZ v Ústeckém kraji nevyjedou
Autobus MAZ-303065. Foto MAZ

Rada kraje vyloučila vítězného uchazeče výběrového řízení na až 90 linkových autobusů pro DSÚK, společnost NMN Group, z důvodu neposkytnutí součinnosti.
Rada kraje vyloučila vítězného uchazeče výběrového řízení na až 90 linkových autobusů pro DSÚK, společnost NMN Group, z důvodu neposkytnutí součinnosti.
Tendr na dodání 90 autobusů o délce 9,9–11 metrů pro Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) na začátku letošního roku po více než roce vyhrála společnost NMN Group, která nabídla autobusy značky MAZ. Minský automobilový závod vyrábí v Bělorusku různé typy autobusů, elektrobusy i trolejbusy. Na konci roku 2020 otevřel nový závod, kde bude vyrábět právě ekologické vozy. Do České republiky zatím žádné ze svých vozů nedodal a zatím se tak ani nestane.

Vítězný uchazeč výběrového řízení, společnost NMN Group, s. r. o., byl ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9 – 11 m“ vyloučen.

Rada Ústeckého kraje na schůzi 19. května souhlasila svým usnesením s tím, aby Dopravní společnost Ústeckého kraje (jako zadavatel), vyloučila ze zadávacího řízení na veřejnou zakázkou vybraného dodavatele, společnost NMN Group, s. r. o.

"Dodavatel byl vyloučen z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavírání rámcové dohody na veřejnou zakázku. Nezaslal zadavateli (Dopravní společnosti Ústeckého kraje) včas, po písemné výzvě, kompletní podepsanou rámcovou dohodu včetně všech povinných příloh. Další kroky této veřejné zakázky budou řešeny na příští schůzi Rady Ústeckého kraje," uvedl Martin Volf, tiskový mluvčí Ústeckého kraje.

DSÚK autobusy k zajištění provozu v kraji potřebuje. Jako další v pořadí ve výběrovém řízení se umístily turecký Otokar, společnost ZLINER - prodejce autobusů značky IVECO, a SOR Libchavy.