Až 100 elektrických autobusů pro Prahu
Dopravní podnik hlavního města zatím nakoupil 14 elektrických autobusů Škoda E’CITY 36BB. Foto Petr Hejna, DPP

Dopravní podnik hlavního města Prahy zveřejnil zadávací řízení na uzavření pětileté rámcové dohody na nákup standardních elektrických autobusů, nemusí však odebrat žádný vůz.

Dopravní podnik hlavního města Prahy zveřejnil zadávací řízení na uzavření pětileté rámcové dohody na nákup standardních elektrických autobusů, nemusí však odebrat žádný vůz.

Účelem pětileté rámcové smlouvy je dodání až 100 nízkopodlažních 12metrových elektrických autobusů pro městské linky ve  specifikaci Standardů kvality PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu. Součástí dodávek je také 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad elektrobusů, 100 ks nových trakčních akumulátorů včetně výměny a likvidace a 20 ks přenosných nabíječek pro případné nabíjení kabelem. Předmětem rámcové dohody není dodávka napájecí infrastruktury pro trolejbusy pro stacionární nabíjení elektrobusů.

Elektrické autobusy jsou určené pro městskou a příměstskou dopravu na pravidelných i nepravidelných linkách, mají mít 25 až 35 sedadel. Garantovaný dojezd požaduje DPP minimálně 100 km s tepelným komfortem v klimatických a provozních podmínkách Prahy. Referenční linkou pro měření je linka 154 Koleje Jižní Město - Stašnická, která obousměrně měří 42,5 km. Dodavatele musí poskytnout záruku na životnosti akumulátorů v tomto rozsahu 60 měsíců nebo 360 000 km. DPP požaduje elektrobusy s nabíjením pantografem z trolejového vedení a zásuvkou CCS-2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nákup elektrických autobusů a souvisejícího plnění činí 1,5 miliardy Kč. Termín pro podání nabídek je 26. června. V hodnocení bude mít kritérium cena 65 %, záruka na elektrobus 17 % , na trakční akumulátor 8 %, po pěti procentech váhy bude mít termín dodání a možnost navýšení trvalého nabíjecího proudu. Na dodání bude mít výrobce vždy maximálně patnáct měsíců po uzavření kupní (prováděcí) smlouvy. Uchazeč o zakázku musí doložit realizaci alespoň dvou dodávek po alespoň 5 kusech elektrobusů v délce minimálně 11,01 (nízkopodlažních elektrobusů či bateriových trolejbusů).

DPP má ve flotile zatím 14 elektrických autobusů Škoda E’CITY 36BB.