Autobusy z roku 1959 typu Routemaster v Londýně ...

... po Vánocích už jen na dvou historických linkách v centru Londýna.
Reklama
... po Vánocích už jen na dvou historických linkách v centru Londýna.
(čtk) Londýn "Musel by to být příšerný, nelidský nekňuba, kdo by Londýn zbavil routemasterů,"pravil před lety kandidát na starostu Londýna Ken Livingstone. A tak nikoho asi nepřekvapí, že to je právě starosta Ken Livingstone, kdo Londýn těchto půl století starých ikon městské hromadné dopravy nyní zbavuje. Do Vánoc budou mít odslouženo. Oficiálním důvodem pro zánik dvoupatrových autobusů z roku 1959 typu Routemaster je zákon nařizující, že veškerá hromadná doprava musí být přístupná handicapovaným. Jenomže zákonným termínem je až rok 2017, takže Livingstone naplnění předpisu uspíšil o 11 let, jak mu vyčítá nejen opozice, ale i mnoho Londýňanů. Handicapovaní kromě toho nejsou jen nepohybliví, ale také třeba slepí nebo duševně retardovaní, a pro ty prý byl starý routemaster jako dělaný, protože na jeho palubě vládla jedna z typických londýnských postaviček - průvodčí, který zvonil na opravdový zvon, znal Londýn jako své boty, pomáhal starým babičkám do sedadla a říkal kdekomu: "Milánku."

Rozhodnutí poslat routemastery do autobusového důchodu ovšem neznamená konec dvoupatrových autobusů v Londýně. Budou jezdit nadále, a sice moderní, hranaté typy, které mají více prostoru, lepší topení a hydraulické dveře."Ducha"mají podle kritiků ale zhruba tolik, jako cihlička na kolečkách. Nejenže v nich není průvodčí, ale ani oblíbená otevřená plošina, která každému umožnila naskočit nebo seskočit podle libosti. Na mnohých linkách ale už ani v Londýně nebudou autobusy čnít do výšky, ale budou se táhnout do dálky v podobě kloubových typů dovezených z kontinentu a vzbuzujících často hluboké opovržení. "Tohle může jezdit po bulvárech Paříže, ale v křivolakých uličkách Soho je to katastrofa,"soudí Ben, jeden z cestujících, když ukazoval nedávno z okna jednoho z posledních routemasterů na nový přírůstek na londýnských ulicích.

I když routemasterům zvoní hrana, jejich pravé kovové zvonky ovládané šňůrkou z průvodcovy plošiny budou přece jen alespoň v centru Londýna znít i nadále. Starosta Livingstone, snad aby trochu otupil ostří kritiky, uvedl dvě nové linky, oficiálně označené jako "historické". Díky tomu na nich mohou jezdit routemastery i nadále, i když nebudou vyhovovat zákonu pro přístup handicapovaných. Budou na nich platit všechny příslušné jízdenky a ani se nebude muset připlácet. A to jejich trasa povede kolem nejznámějších londýnských památek. Cestující nahoře si tedy budou nadále fotit věž s Big Benem a Trafalgarské náměstí nebo hrad Tower. A turisté na chodnících si budou fotit stejné památky s oblíbeným červeným autobusem s plošinkou, který bude navíc ve stejné "livreji", v jaké jezdíval v dobách své největší slávy na počátku 60. let. Éra routemasterů sice skončí, ale ne tak docela.