Autobusy s elektrickým pohonem v Göteborgu rok poté
Hanna Björk z Västtrafik: na elektrické autobusy máme pozitivní zpětnou vazbu, vozový park se příští rok opět rozšíří. Foto Volvo Buses

Velká investice do 145 elektrických kloubových autobusů Volvo má pozitivní vliv na městské prostředí v Göteborgu, druhém největším městě Švédska. Po roce se výrazně snížily emise i hluk.
Velká investice do 145 elektrických kloubových autobusů Volvo má pozitivní vliv na městské prostředí v Göteborgu, druhém největším městě Švédska. Po roce se výrazně snížily emise i hluk.
V roce 2015 se Göteborg stal testovacím místem pro první plně elektrická vozidla Volvo Buses jako součást projektu ElectriCity. Zkušenosti z provozu byly velmi důležité. Cestující, řidiči a město byli s elektrickými autobusy spokojeni. V polovině prosince 2020 se uskutečnil velký krok k dosažení regionálního klimatického cíle. Provozovatel veřejné dopravy Transdev prakticky přes noc nasadil do provozu asi polovinu své flotily autobusů v Göteborgu na elektrický pohon. Zahájení provozu předcházela řada důležitých analýz a rozhodnutí - výběr správné technologie, školení zaměstnanců, hledání a přizpůsobení dep pro autobusy a zajištění dostupnosti nabíjecí infrastruktury a správné kapacity elektřiny. To vše probíhalo v úzké spolupráci s Volvo Buses a ABB, která dodala celou dobíjecí infrastrukturu.

"Velká investice do 145 elektrických kloubových autobusů Volvo překonala naše očekávání! Jsem velmi ráda, že elektrifikací přispíváme ke klidnějšímu a čistšímu městu,“ říká Hanna Björk, manažerka udržitelného rozvoje ve Västtrafik, regionálním úřadu pro veřejnou dopravu:

13. prosince 2020 bylo v centru Göteborgu uvedeno do provozu 145 kloubových autobusů Volvo 7900 Electric. Co se změnilo?

Naše prognóza ukazuje, že emise oxidu uhličitého v městské dopravě byly v roce 2021 sníženy ve srovnání s předchozím rokem o 2 000 tun. Přitom musíme brát v úvahu, že naše předchozí vozidla již jezdila na obnovitelná paliva. Je skvělé, že investice měla tak pozitivní vliv na snížení emisí uhlíku.

Jaké další přínosy pro životní prostředí vidíte?

Emise oxidů dusíku klesly téměř na polovinu, ze zhruba 108 tun na 58 tun. To je něco, s čím má Göteborg problémy. K dosažení správných úrovní je zapotřebí mnoho různých opatření a přechod na elektrobusy je jedním z nich. Dalším pozitivním efektem je redukce částic. Tyto emise se snížily téměř o 20 procent, z přibližně 900 kg na 730 kg.

Co si lidé v Göteborgu myslí o nových elektrobusech?

Dostali jsme hodně pozitivních ohlasů. Kromě toho, že cestující chválí pohodlí, si řada obyvatel také pochvaluje, že v okolí jejich bydliště je klid. Nebyli jsme schopni změřit hladinu hluku, ale víme, že elektrobusy poskytly tišší městské prostředí a mnoho lidí to oceňuje. Je opravdu skvělé, že si tolik lidí udělalo čas, aby nás kontaktovalo a vyjádřilo spokojenost.

Vaším cílem je snížit emise o 90 procent do roku 2035 (ve srovnání s rokem 2006). Jak dlouho bude trvat, než toho dosáhnete?

Bude to záviset jak na zvýšení využívání veřejné dopravy, tak na snížení emisí z našich vozidel. Elektrifikace je nejen předpokladem pro dosažení našich klimatických cílů, ale také pro dosažení našich cílů na snížení spotřeby energie, hluku a emisí oxidů dusíku a částic. V příštím roce bude náš vozový park posílen o více než 100 nových elektrických autobusů a do roku 2030 bude všech 700 autobusů v městském provozu elektrických. Naším cílem je také elektrifikovat naše regionální autobusy a trajekty.

Västtrafik mezi prvními testoval elektrické autobusy a nyní máte jeden z největších vozových parků elektrických autobusů v severských zemích. Co jste se na této cestě naučili?

Když jsme si poprvé stanovili tyto cíle, zdály se být nedosažitelné, ale jsem velmi hrdá, že jsme se odvážili to udělat. Dnes je každému zcela zřejmé, že bychom měli elektrifikovat naše město a městskou dopravu, a usilovně pracujeme na tom, abychom to zajistili. Testy a prezentace, které jsme provedli se společností Volvo, byly důležité pro šíření znalostí a důvěry v celé organizaci. To nás přimělo odvážit se stanovit si vyšší požadavky a jít vpřed – a to také děláme. Region Göteborgu je jedním z lídrů v elektrifikaci, pro naše zkušenosti nás kontaktovala řada dalších měst. Je to fantastický pocit.

Také jste zahájili spolupráci s institucemi veřejné dopravy ve Stockholmu a Skåne, abyste zajistili, že elektrifikace bude realizována udržitelným způsobem. Co to znamená?

Pro nás je nesmírně důležité, aby výroba baterií a dalších částí vozidla probíhala udržitelným způsobem jak pro životní prostředí, tak pro společnost, a to ve všech částech dodavatelského řetězce. Iniciovali jsme proto diskuzi s provozovateli a výrobci vozidel, abychom zjistili, jak nejlépe nastavit požadavky a řídit se jimi spravedlivým a transparentním způsobem. Chceme, aby dopravci nevyužívali dodavatele, kteří nemohou zajistit plnou transparentnost svého dodavatelského řetězce a kde může hrozit nebezpečí porušení zákonů o životním prostředí nebo lidských práv. Jsou to velké a složité problémy a stále máme před sebou dlouhou cestu. Ale ambicí je, abychom se ujali vedení a našli způsob, který může sdílet celé odvětví.

Volvo Buses

Autobusy s elektrickým pohonem v Göteborgu rok poté
13. prosince 2020 vyjelo v Göteborgu do provozu 145 kloubových elektrických autobusů. Foto Västtrafik
Autobusy s elektrickým pohonem v Göteborgu rok poté
Dodavatel elektřiny Göteborg Energi zajistil, aby bylo pro autobusy dostatek elektřiny. Kromě posílení kapacity elektrické sítě instaloval nové podzemní kabely a postavil transformační stanice. Souběžně s tím město Göteborg poskytlo pozemky pro depa a upravilo konečné zastávky, aby uvolnilo místo pro nabíjecí stanice. Foto Volvo Buses