Autobusovou dopravu na Teplicku převezme ČSAD Slaný
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících podepsali 26. listopadu 2020 za objednavatele hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (vlevo) a za dopravce jednatelka Kateřina Kratochvílová. Foto ÚK

Arriva City bude příměstskou dopravu na Teplicku zajišťovat do listopadu 2021, následujících deset let společnost ČSAD Slaný z koncernu ICOM transport.
Reklama
Arriva City bude příměstskou dopravu na Teplicku zajišťovat do listopadu 2021, následujících deset let společnost ČSAD Slaný z koncernu ICOM transport.
O novém dopravci na Teplicku rozhodlo Ústeckým krajem vypsané výběrové řízení. Zakázky budou provozovány po dobu deseti let s platností od 1. prosince 2021. „Nové smlouvy mají nižší cenu než současný provoz. Autobusovou dopravu na Teplicku momentálně obstarává společnost Arriva City, s. r. o. v subdodávce pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. Ta tak bude zajišťovat dopravní obslužnost ve zmíněném regionu až do konce listopadu 2021,“ uvedl vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk.

Dopravce bude mít nyní 12 měsíců na zajištění vozového parku a personálu a dalších příprav na provoz.

Dopravce ČSAD Slaný, s. r. o. pro Ústecký kraj zajišťoval dopravu již v minulosti v oblastech Litoměřicka, Litvínovska a Bílinska od roku 2006 do konce roku 2019.

TZ ÚK