SETRA * EVOBUS * SOR * TEDOM * NEOMAN * MAN * KAROSA * ARWAY * CITELIS * HYDROGENBUS
Čtenáři doplňují: * LDV * OMNIBUS * BOVA *
SETRA * EVOBUS * SOR * TEDOM * NEOMAN * MAN * KAROSA * ARWAY * CITELIS * HYDROGENBUS
Čtenáři doplňují: * LDV * OMNIBUS * BOVA *
Organizátoři výstavy autobusů Coach Progress doplnili informaci o značce BOVA:
Značka autobusu BOVA , kterou bezesporu nejvíce proslavil již legendární model Futura, vznikla spojením jmen BOts a VAlkenswaard. Simon Bots vyrobil první autobus ještě se dřevěnou kostrou v roce 1931.
Děkujeme čtenářům Markovi za rozklíčování LDV (minibusy) jako Leyland-Daf-Vehicle a Zdeňkovi za objevení materiálu AUTOBUS, kde je vysvětlen původ slova OMNIBUS takto: První "autobus" byl známý pod názvem "carrosse". Měl osm míst pro cestující, byl tažen koňmi a Blaise Pascal ho představil v Paříži roku 1662. "Carrosse" jezdil v pravidelných několikaminutových intervalech bez ohledu na počet cestujících. Už to samo o sobě byla velká novinka. V roce 1823 tyto první "autobusy" jezdily také v části města Nantes ve Francii, kde je provozoval Stanislaus Baudry. Protože byly velmi oblíbené, rozhodl se své služby rozšířit, ale potřeboval pro ně nové jméno, které by dalo vědět, že jsou určeny pro všechny, kdo se s nimi chtějí svézt. Konečná zastávka v centru Nantes byla před obchodem, jehož majitelem byl M. Omnes. Obchod se jmenoval Omnes Omnibus. Latinské slovo omnibus znamená "pro všechno" majitel totiž tvrdil, že u něho lze koupit všechno , může však znamenat i "pro všechny". Tak se stalo, že Baudry si zvolil pro svou dopravní službu název omnibus, který byl později zkrácen na bus."
NEOMAN je prostá složenina NEOPLAN a MAN, která vznikla v rámci celosvětové tendence spojování silných společností v ještě silnější. Samotná zkratka MAN znamená Maschinenfabrik Augsburg - Nurnberg. Spojením značky autobusů Mercedes-Benz a Setra nevzniklo METRA, ale nové neutrální slovo EvoBus. To je zase zkratkou Evolution Omnibus - autobus ve vývoji. Samotná SETRA je také zkratka ze SElbstTRAgend - samonosný, takže něco jako SANOS (to zase byla značka makedonských autobusů a třeba měla právě tenhle význam). Doma máme "exotický" název SOR, to ovšem je dědictví firmy, ze které karosář vznikl - Sdružení opravárenství a rozvoje. A značka TEDOM, to není Továrna ekologicky dokonalých obnovených motorů, ale TEplo DOMova, neboť právě dodávka tepla je jednou z dalších, původních a stále setrvávajících úspěšných ekonomických aktivit společnosti. KAROSA není zkratka v pravém slova smyslu, ale určitě je to kratší než původní Carrosserie Sodomka. Nový model autobusu z Karosy nese název ARWAY, podle vysvětlení od výrobce je to ARrow - WAY (Šíp - Cesta) jako spojení cestování a rychlosti. Nesystémová je výslovnost, nikoliv "ervej" jak by se dalo čekat, ale "arvej". Název CITELIS prý neznamená nic kromě městské části slova CITy. To, že v zemi původu ve Francii "lis" znamená "lilie", nemá prý žádný význam.

V telefonickém rozhovoru s Ivo Vášou z ÚJV v Řeži jsme narazili na absenci jednoslovného termínu pro "Fuel Cell Czech Hydrogen BUS". Na BUSportále jsme - možná ne jako první - zkusili zavést termín HYDROGENBUS (Vodík - bus) a uvidíme, zda se ujme. Termín HYDROBUS, který použila MFD (později než BUSportál :-), je sice kratší, ale navozuje spíše vozidlo pohybující se ve vodě podle vzoru HYDROPLÁN.

Samostatnou kapitolou jsou označení typů autobusů, taková ta různá GT HD, HDH, L, M apod. mají metodiku vždy podle té které firmy a snaha o jednotné rozklíčování se nesetkala s úspěchem. Shoda bývá u "D" jako double-decker".

Máte také nějaký autobusový zkratkový postřeh? Rádi ho přidáme.