Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Postbus Innsbruck - Tirol.

BUSportál navštívil pobočku rakouského Postbusu v Innsbrucku , aby se s provozem "Buszugu" seznámil a pokusil se otevřít diskusi k něčemu podobnému v českých podmínkách. Poděkování Herbertu Figlovi z Postbusu za přijetí a Karlu Prochazkovi za zprostředkování. (Bus with trailer - current in Innsbruck)
BUSportál navštívil pobočku rakouského Postbusu v Innsbrucku , aby se s provozem "Buszugu" seznámil a pokusil se otevřít diskusi k něčemu podobnému v českých podmínkách. Poděkování Herbertu Figlovi z Postbusu za přijetí a Karlu Prochazkovi za zprostředkování. (Bus with trailer - current in Innsbruck)
Rakouský Postbus je tradiční dopravce, který letos v srpnu oslaví 100 let - společnosti věnujeme v budoucnu samostatný materiál.

Používání autobusové soupravy s vlekem - Buszug - není v Innsbrucku novinka, před 25 lety byla vyřazena poslední tehdejší souprava. V současnosti je nasazeno do provozu v Innsbrucku 6 souprav, dvě starší v kombinaci autobus Temsa a vlek Hess a 4 novější autobus Scania Hess LE a vlek Hess. Švýcarský karosář Hess se výrobě vleků věnuje již delší dobu a právě na švýcarských soupravách se potvrzuje vysoká životnost vleku, dvojnásobná oproti autobusu.
Specifikace soupravy: 78 sedících a 66 stojících, tj. 144 cestujících, délka soupravy 23,35 m, rozvor 5875 a 5600 mm.

Technické přednosti vleku: Velká životnost (20 let), jízda bez vibrací a hluku z motoru, ovladatelnost soupravy stejná jako 12 m autobus, kopírování dráhy busu, praktické spojení vleku a busu, nízká potřeba údržby. Podmínkou povolení provozu byl i kamerový systém - pro sledování nástupu cestujících, monitorování dění ve vleku a na zádi autobusu pro připojení vleku nebo couvání sólo autobusu. Vlek má obě nápravy řízené, proto perfektně kopíruje stopu autobusu.
Provozní náklady u soupravy jsou srovnatelné s kloubovým autobusem. Na stejných linkách má kloubový autobus o 5-8 % vyšší spotřebu pohonných hmot než souprava. Výhodou je nasazení ve špičkách. Autobus je v provozu ze 75 % jako sólo vozidlo a 25 % v soupravě. Proto jsou provozní náklady v důsledku nižší. Pořizovací náklady soupravy jsou ovšem vyšší než u kloubového autobusu.
Podrobnosti včetně nákresů naleznete v

Prezentaci Postbus Tirol Buszug "ppt" (DE)

Soupravy jsou používány pro dopravu do zaměstnání a do škol i jako skibusy. Jsou používány v oblasti s integrovanou dopravou, vlek je tak určen majitelům předplatních jízdenek a kontrola je obdobná jako v městské dopravě. Za celou dobu novodobého provozu se pouze 1 den souprava nepoužila kvůli sněhovým podmínkám.

Innsbrucký Postbus se cestujících na spokojenost se soupravami zeptal v písemném dotazníku. 85 % z 650 odpovídajících cestujících by si přálo další rozšíření "BUSzugů". Za dobu provozu nenastal žádný problém s vandalismem. V autobuse jezdí starší klientela, ve vleku studenti, rodiny s dětmi a maminky s kočárky.

Ani v Rakousku nebylo jednoduché provoz souprav obnovit. Od roku 2003 jezdily ve zkušebním provozu a až v roce 2005 byla vytvořena odpovídající státní legislativa. Podobné soupravy v SRN jsou provozovány jako vyjímka.

A co vleky v České republice ?

Pamětníci se ještě vozili ve vlecích Jelcz za autobusy Škoda 706 RTO. Uvedení souprav zpět na české silnice by někteří dopravci mohli přivítat - nasazení souprav ve špičkách je velmi ekonomické. Zvýšenou bezpečnost umožňuje i současný vývoj techniky s využitím ABS doplněný směrovou stabilizací při brzdění.

BUSportál se stal dobrovolným mediálním podporovatelem této staronové technologie. Aby se mohly soupravy v moderní podobě na české silnice vrátit, je třeba, aby dopravci o ně měli zájem, aby Ministerstvo dopravy upravilo legislativu a aby je někdo vyrobil levněji než švýcarský karosář Hess. Takže se zeptáme dopravců, pak Ministerstva dopravy. Výrobce se pak pravděpodobně najde, jak si dovoluje BUSportál předběžně odhadnout.
Karl Prochazka doplnil BUSportálu dopravní předpisy vztahující se k "Omnibusanhängeru". Z jeho informací vybíráme:
"V podstatě máme v Rakousku 3 normy, které upravují provoz na veřejných komunikacích: STRASSENVERKEHRSORDNUNG: řídí pravidla provozu, KRAFTFAHRGESETZ: normuje (víceméně) technické podmínky, KDV - KRAFTFAHRGESETZDURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG: určí v detailu technické normy zkoušek a kontrol, velikost a vzhled registračních značek atd. Co se týče právních aspektů, je první adresa u nás (pro praktiky jako dopravce) obchodní komora WKO, nikoli ministerstvo dopravy."

O Postbusu na BUSportálu:

Budějovice a Linec spojuje pravidelná autobusová linka.

40 let autobusem z Brna do Vídně a zpět s Tourbusem a Postbusem.


Bus and trailer - current in Innsbruck

(We are searching term for "Buszug" in English. Bus set or tandem bus or bus train ? Thanks for help. It is possible only term "bus with trailor" in English. Bus set is BUSportal's innovation. )
Austrian Postbus is a traditional operator, which will celebrate 100 years this August - we will write about it.

Bus and trailer - Buszug is not innovation in Innsbruck, last bus set was disabled 25 years ago. There is six bus sets on duty today - two older in combination bus Temsa and trailer Hess and four new buses Scania Hess LE with trailers Hess. Swiss bodybuilder Hess makes trailers for a long time. High lifetime of trailer is cofirmed on Swiss lines (twice against bus)
Specifications: 78 sitting a 66 standing, it is 144 passengers, set length 23,35 m, axle base 5875 and 5600 mm.

Trailer technical advantage: lifetime (20 years), no vibrations and noise of engine, steering control as 12 m bus, track copying (both steerable trailer axles), practical connection bus - trailer, long service intervals. Three cameras for monitoring.
Vehicle running costs are lower then for articulated bus - on the same lines there is 5-8 % lower consumption for bus set. The main advantage is use in rush hours. Bus rides 75% as a single unit and 25 % in set. Acquisition costs are higher than for articulated bus.
Details with schemas you can find in

Presentation Postbus Tirol Buszug "ppt" (DE)

Bus sets are used for passengers - workpeople, students, pupils and skiers. They ride in region with integrated service, trailor is given to passengers with advance payment. Only one day were bus sets out of service on account of the bad weather (snow).

Postbus Innsbruck asked their passengers - 85 % of 650 corresponding passengers are satisfy and wish next bus sets. There were no problem with vandalism at all. Older clients use bus, students, pupils, families with childern and mothers with baby-coaches like trailer.

Neither in Austria there was not easy re-establish bus sets. Since 2003 bus sets were in testing operation. State legislation was made in 2005. Similar bus sets in Germany have exemption clause.

And trailers in Czech republic ?

Witnesses traveled in trailers Jelcz with buses Škoda 706 RTO. Operators could invite re-establishing, bus sets in rush hours are very economical. Technical progress brought also higher safeness.

BUSportal became a medial partner of this renewed technology. It is necessary to find operators with interess, then Ministery of transport must change legislation. It will be suitable to find a body builder, which will produce trailers (cheaper than Hess). We want to ask all.

Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Nejnovější souprava Hess(Scania) LE + Hess vyjíždí.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Dopravní manager Herbert Figl z Postbusu vysvětluje komunikaci mezi vlekem a řidičem.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Es war einmal in Tirol ...... Buszug před 25 lety.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Mechanická nástupní plošina vleku je velmi jednoduše ovladatelná.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Kamera k monitorování venkovního vstupního prostoru v horním rohu vleku.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Odpojení a připojení zvládne řidič sám.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Levý monitor přepínací: kamera sleduje spojení s vlekem, pro sólo pro couvání nebo nástupní prostor vně vleku. Na druhém monitoru lze vidět dění ve vleku.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Vleky se líbí i životnímu prostředí, innsbrucký Postbus za ně získal ocenení.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Herbert Figl předvádí jízdu se soupravou osobně - demonstruje tím běžné zacházení s vozidlem (v minulosti ovšem rutinně autobusy řídil).
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Starší soupravu Temsa + Hess jsme neplánovaně potkali ve městě.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Souprava se velmi svižně projela i po dálničním úseku - samozřejmě s GO boxem. V zadní horní části vleku kamera.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Vlek v zatáčkách a na okruzích kopíruje dráhu autobusu.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
A takhle se občas můžeme svézt my.
Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)
Auf Wiedersehen .....