po akvizici firmou Deutsche Bahn. Evropská dopravní skupina Arriva tak zaujala vedoucí pozici jako největší mezinárodní provozovatel osobní dopravy ve střední a východní Evropě.
Reklama
po akvizici firmou Deutsche Bahn. Evropská dopravní skupina Arriva tak zaujala vedoucí pozici jako největší mezinárodní provozovatel osobní dopravy ve střední a východní Evropě.
16.5.2013 - Společnost Veolia Transport Central Europe (VTCE) se stala součástí skupiny Arriva po akvizici firmou Deutsche Bahn, mateřskou společností společnosti Arriva. Společnost Arriva je odpovědná za regionální služby firmy Deutsche Bahn v oblasti přepravy cestujících mimo Německo, a klade si za cíl dosáhnout organického, majetkového i smluvního růstu na trzích přepravy cestujících po celé Evropě. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Roční tržby společnosti VTCE za rok 2011 činily 252 milionů eur.

Společnost VTCE zaměstnává více než 6 300 lidí a provozuje zhruba 3 400 vozidel v přibližně 60 depech rozmístěných v šesti zemích. Její hlavní činností je poskytování služeb autobusové dopravy místním orgánům odpovědným za městskou a regionální dopravu. Společnost VTCE poskytuje v České republice i další doplňkové služby v oblasti přepravy cestujících, včetně meziregionálních linek, dálkových a mezinárodních linek, školní, charterové a podnikové dopravy a regionální železniční dopravy.

Akvizice doplní a rozšíří činnosti společnosti Arriva na stávajících trzích v České republice, Polsku a na Slovensku a zpřístupní nové trhy v Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Dále umožní společnosti Arriva rozšířit rostoucí portfolio podniků a smluv v oblasti přepravy cestujících v celé Velké Británii i kontinentální Evropě, čímž se celkový počet zemí, ve kterých společnost Arriva působí, zvýší na 15 a počet zaměstnanců přesáhne 55 000.

- V České republice je společnost VTCE lídrem na trhu autobusové dopravy. Svoje služby poskytuje v okolí Prahy, Ostravy a Teplic, kde provozuje asi 1600 vozidel a zaměstnává více než 2600 lidí. Díky akvizici vstoupí společnost Arriva na český trh železniční dopravy s působností na severní Moravě.

- Na Slovensku obsluhuje s téměř 600 zaměstnanci a zhruba 320 autobusy Nitranský kraj na jihozápadě Slovenska.

- Společnost Arriva vstupuje na polský trh autobusové dopravy na severu a jihu země s přibližně 840 vozidly a 1 800 zaměstnanci, čímž navazuje na dosavadní provozování železniční dopravy v severozápadní části země.

- Společnost Arriva vstupuje na trhy autobusové dopravy v Srbsku - působí v Bělehradě a provozuje regionální, mezinárodní a charterovou dopravu v Požarevaci, ve Slovinsku - působí v Lublani a Novom Mestě, a v Chorvatsku - provozuje regionální, meziregionální a mezinárodní dopravu.

Mike Cooper, zástupce generálního ředitele a výkonný ředitel pro kontinentální Evropu, uvedl:
"Tato akvizice je pro společnost Arriva důležitým strategickým spojením. Poskytne nám jedinečnou příležitost získat dlouhodobě udržitelnou vedoucí pozici na trzích ve střední a východní Evropě."
"Společnost VTCE má stabilní pozici na českém, slovenském a polském trhu autobusové dopravy a dobře zavedena je rovněž v Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku."
"Tyto podniky jsou vysoce ceněné pro svou provozní dokonalost a my se budeme snažit na tento úspěch navázat. S radostí přivítáme naše nové zaměstnance ve skupině Arriva."
"Zaměříme se na úzkou spolupráci s našimi novými partnery a na navázání silných, dlouhodobých vztahů, díky nimž bude společnost Arriva moci přinášet hodnotu svým klientům a zákazníkům."
Generální ředitel David Martin o nedávném růstu společnosti Arriva prohlásil:
"Akvizice nám pomůže dosáhnout stálého růstu a rozvoje celé naší organizace. Nedávno jsme vybudovali a upevnili vedoucí pozici v nových vzrušujících klíčových rozvinutých trzích, včetně Švédska, Nizozemí, Dánska a Velké Británie. Abychom mohli dodávat své služby na tyto trhy i stávajícím zákazníkům, investovali jsme značnou část prostředků do našeho vozového parku a vynaložili 468 milionů eur na nové autobusy a vlaky.
Jsme potěšeni, že máme ohromné příležitosti na trhu osobní dopravy v Evropě a že naše zkušenosti a schopnosti poskytují společnosti Arriva unikátní příležitosti. Prokazatelným způsobem přinášíme výnosy akcionářům a skutečnou hodnotu orgánům výběrového řízení a pomáháme měnit způsob přepravy cestujících. Pro dosažení tohoto cíle budeme i nadále aktivně usilovat o další akvizice a uzavřené kontrakty při zachování a rozšiřování našeho stávajícího podnikání prostřednictvím organického růstu."
Společnost Arriva je jedním z největších poskytovatelů osobní dopravy v Evropě. Zaměstnává více než 55.0001 pracovníků (včetně přidružených společností a pracovníků společnosti VTCE) a každoročně přepraví více než 1,5 miliardy cestujících. Provozuje autobusové, vlakové, příměstské a lodní dopravní služby a působíme v 15 evropských zemích: v České republice, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, na Maltě, ve Španělsku, Švédsku, Velká Británii a nyní i Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Společnost Arriva je členem skupiny Deutsche Bahn, jednoho z předních světových poskytovatelů osobní dopravy a logistických služeb. Společnost Arriva má centrálu v Sunderlandu ve Velké Británii a je odpovědná za regionální služby firmy Deutsche Bahn v oblasti přepravy cestujících mimo Německo.
Přehled autobusů a zaměstnanců:
-Polsko - 1800 zaměstnanců, 840 autobusů
-Česká republika - 2600 zaměstnanců, 1600 autobusů, 4 vlaky
-Slovensko - 580 zaměstnanců, 320 autobusů
-Srbsko - 580 zaměstnanců, 250 autobusů
-Slovinsko - 520 zaměstnanců, 270 autobusů
-Chorvatsko - 260 zaměstnanců, 120 autobusů

Tisková zpráva Arriva plc. Text je překladem originální tiskové zprávy vydané v anglickém jazyce viz http://www.arriva.co.uk
BUSportál: V České Republice bude skupina nyní zahrnovat v autobusovém segmentu dopravce www.arriva.cz: Transcentrum bus, Osnado a Bosák Bus a www.veolia-transport.cz: VT Praha, VT Morava, VT Východní Čechy a VT Teplice. Předpokládáme, že se tématu budeme věnovat podrobněji podle toho, jak budou přicházet konkrétní informace a skutečnostech, které z této akvizice vyplynou - rebranding apod.