Arriva: Pokračujeme v zelených plánech

Arriva je v České republice největším provozovatelem ekologických autobusů. Navázat chce také v železniční dopravě. Po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy.
Arriva je v České republice největším provozovatelem ekologických autobusů. Navázat chce také v železniční dopravě. Po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy.
Kromě stopadesáti plynových autobusů na Kladensku, vozí Arriva cestující už 33 tichými a bezemisními elektrobusy například v Bílině, na Kladně, v Kutné Hoře, Krnově, Praze, Novém Jičíně, Trutnově nebo Třinci. Do její zelené flotily se v květnu zatím jako poslední zařadily dva elektrobusy v městské dopravě v Přerově a připravuje se nákup dalších 16 elektrobusů pro MHD Kladno.

Další výměna naftových autobusů za ekologické vozy bude v Arrivě pokračovat, čímž naplníme evropskou směrnici o čistých vozidlech a postupně tak budeme provozovat jen vozy bez závislosti na fosilních palivech. A stejným směrem se vydáme i na železnici, od roku 2040 budeme po tratích jezdit jen s bezemisními železničními vozidly,“ říká Daniel Adamka, ředitel Arrivy o zelených plánech, které dopravce má. „Po republice se teď zástupcům objednavatelů, měst, obcí, i veřejnosti prezentuje bezemisní vodíkový vlak od výrobce Alstom. Pro nás je to příležitost seznámit se s touto technologií, setkávat se s lidmi zodpovědnými za směřování veřejné dopravy a diskutovat s nimi o možnostech provozování takových vlaků, proto jsme se stali i partnerem těchto předváděcích jízd.“

Třeba vodík je celosvětově vnímán jako ekologické palivo budoucnosti pro všechny druhy dopravních prostředků. „Na jeho využití k pohonu osobních vlaků jsme se ve vzájemném partnerství dohodli se dvěma významnými domácími společnostmi, se společností Spolchemie a Čepro. Projekt, který zatím nemá v České republice obdoby, by měl být realizován v průběhu příštích dvou až tří let, kdy chceme společně najít smysluplná a udržitelná řešení pro veřejnou dopravu,“ doplňuje Adamka.

Arriva aktuálně vyhlásila výběrové řízení na nákup dalších osmi standardních a osmi kloubových elektrobusů na dvě páteřní linky MHD Kladno. Společně s městem připravuje i projekt jejich dobíjení na třech stanovištích v depu i ve městě.

Skupina Arriva zakládá Institut nulových emisí

Arriva po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy. Zakládá proto institut nulových emisí. Širší strategii udržitelnosti vede Anne Hettinga, člen představenstva skupiny Arriva a generální ředitel pro Nizozemsko. Založení institutu má umožnit sjednotit všechny odborné znalosti pod jednu virtuální střechu.

Institut plánuje navázat vztahy a partnerství s řadou externích organizací, které následně posílí interní odborné znalosti společnosti Arriva i znalosti nejnovějších technologií. Arriva naváže partnerství se společnostmi zabývající se zelenou energií, akademickými institucemi, technologickými inovátory, inženýry, konstruktéry a výrobci vozidel.

Matt Greener, ředitel Institutu pro nulové emise, uvádí: "Udržitelná řešení v osobní dopravě jsou důležitou součástí cesty k nulovým emisím a klíčem k jejich dosažení bude partnerství s nejrůznějšími organizacemi. Vlády, místní úřady, provozovatelé, výrobci, akademici, inženýři a dodavatelé energie se budou muset spojit, aby společně inovovali a řešili problémy a zajistili rychlejší přechod."

Skupina Arriva má jedinečnou síť ve 14 evropských zemích, což je více než kterýkoli z jejích evropských konkurentů. Disponuje zkušenostmi s různými typy technologií alternativních paliv a zná detaily, které jsou s tímto spojeny. Jako lídr v oblasti udržitelných dopravních řešení podpoří Arriva svými poznatky rozvoj dlouhodobých strategií a investic pro města a regiony. Ve většině evropských zemí již provozuje vozidla s nulovými emisemi, která využívají elektrické a vodíkové technologie, zároveň provozuje vozidla na alternativní paliva, jako jsou biopaliva, včetně hydrogenovaného rostlinného oleje, bionafty a bioplynu, která již umožňují výrazné snížení emisí.

K dosažení tohoto cíle je nezbytné partnerství a politická podpora, která podporuje využívání veřejné dopravy. Přechod na bezemisní dopravu významně přispěje k dekarbonizaci a k dosažení cíle EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.

V rámci své činnosti bude Institut nulových emisí analyzovat i náklady na celý životní cyklus vozidel a dopady na životní prostředí tak, aby podpořil nezbytnou transformaci sítí veřejné dopravy, díky níž se stanou udržitelnějšími a cenově dostupnějšími.

Zpočátku se institut zaměří na transformaci vozového parku autobusů, na starosti ale bude mít také vlaky, budovy i další provozní procesy. Společnost Arriva se už podílela na vývoji, testování a zavádění nových hybridních vlakových technologií ve Velké Británii i v Nizozemsku.

Zdroj: Arriva