Arriva Group prodává část svých podniků investiční společnosti Mutares
V letech 2018 a 2019 získala Arriva v hlavním městě Polska dvě významné smlouvy na provoz MHD. Nakoupila také několik desítek nových autobusů. Foto Arriva.

Dohody o prodeji jsou uzavřeny na podniky Arrivy  v Dánsku, Srbsku a autobusové divize v Polsku. Transakce má být dokončena na konci roku.

Dohody o prodeji jsou uzavřeny na podniky Arrivy  v Dánsku, Srbsku a autobusové divize v Polsku. Transakce má být dokončena na konci roku.

Součástí kupní smlouvy je prodej celého dánského byznysu, který zahrnuje kromě autobusové dopravy také služby železniční a vodní dopravy a franšízu společnosti pro sdílení aut SHARE NOW v Kodani a celostátní vzdělávací centrum UCplus. Celý srbský podnik, který je druhým největším soukromým provozovatelem autobusů v Srbsku. A polská autobusová společnost, která provozuje městskou dopravu ve Varšavě a regionální dopravní obslužnost v oblastech Kujawsko-Pomorskie a Pomorskie. Polská železniční obchodní jednotka není součástí transakce a zůstane součástí portfolia skupiny Arriva. Celkově společnost generuje tržby kolem 400 milionů EUR s přibližně 3 400 zaměstnanci ve třech zemích.

Kromě zvýšení provozní efektivity prostřednictvím profesionálů, plánuje společnost Mutares využít své silné odborné znalosti při výběrových řízeních a ucházení se o veřejné zakázky, a posílit vedoucí pozici Arrivy na trzích.

Touto akvizicí podtrhujeme naše zkušenosti v oblasti logistiky a dopravy. Jsme velmi rádi, že můžeme v naší společnosti přivítat podniky Arriva a posílit tak naše portfolio. Obchodní model společnosti Arriva je velmi slibný, protože vidíme rostoucí poptávku po konceptech městské mobility, vedenou pokračujícím trendem k urbanizaci a udržitelnějšímu způsobu dopravy,“ uvedl Johannes Laumann, CIO společnosti Mutares.

Mike Cooper, generální ředitel skupiny Arriva, k dohodě o prodeji uvedl: „Dohoda o akvizici podniků v Dánsku a Srbsku a autobusového podnikání v Polsku společností Mutares je dobrou zprávou pro naše kolegy, zákazníky a zúčastněné strany, protože poskytuje jasnost a kontinuitu. Mutares má ambice udržovat a rozvíjet provoz a posilovat tržní pozice těchto podniků. Se zaměřením na Evropu a odbornými znalostmi společnosti v tomto odvětví se domnívám, že společnost Mutares má dobré předpoklady k tomu, aby podpořila jejich další rozvoj."

Rozhodnutí o novém zaměření portfolia Arriva Group bylo přijato v letech 2020/21 na základě strategické analýzy podnikání provedené se svým akcionářem, společností Deutsche Bahn, a je součástí strategie společnosti zaměřené na budoucnost s cílem udržet silné a konkurenceschopné dlouhodobé podnikání.

Transakce následuje po prodeji železniční a autobusové divize společnosti Arriva ve Švédsku železniční společnosti VR Group, který byl dokončen v červenci 2022, a prodeje autobusové činnosti Arrivy v portugalském Lisabonu společnosti Dan Group, jejíž dokončení se očekává koncem tohoto roku.

Arriva je předním poskytovatelem veřejné osobní dopravy po celé Evropě, zaměstnává přibližně 40 000 lidí a zajišťuje přibližně 1,2 miliardy cest cestujících ve 13 evropských zemích. Je součástí Deutsche Bahn (DB). Aktivity společnosti Arriva jsou rozděleny do čtyř linií podnikání: UK Bus, UK Trains, Nizozemsko a pevninská Evropa. Arriva působí v České republice, Chorvatsku, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Spojeném království.

Mutares SE & Co. KGaA z Mnichova se zaměřuje na převzetí velkých společnosti a části skupin z Evropy, které jsou na prodej a vykazují vysoký potenciál stabilního a ziskového růstu. Aktivně podporuje a rozvíjí své portfoliové společnosti pomocí vlastních investičních a poradenských týmů a také prostřednictvím akvizic dalších strategických doplňkových firem. Zajímá se o společnosti s tržbami 100 až 750 milionů EUR z automobilového průmyslu a mobility, technologií a inženýrství i z dalších oblastí.