... a zase ty  ''Autobusové vleky v České republice''
MAN - Göppel

Další pokračování volného seriálu o možné budoucnosti autobusových souprav na českých silnicích. Odbavení cestujících je řešitelné.
Reklama
Další pokračování volného seriálu o možné budoucnosti autobusových souprav na českých silnicích. Odbavení cestujících je řešitelné.
Sice zatím chybí to nejdůležitější - nabídka českého vleku - soupravy za české peníze u výrobce, který má odbyt na významné části českého trhu, ale pravděpodobně se také dočkáme, i když zatím nemůžeme ani naznačovat .... Zatím se velmi snažíme za podporu osobních vleků intervenovat u Ministerstva životního prostředí. Jeho podpora by byla pro tuto technologii při následném jednání na Ministerstvu dopravy o obnovení povolení provozu vleků povzbuzující.
Zatím vyšlo:

Návrat autobusů s vleky na české silnice - pokračujeme.

Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe. (CZ + EN)


K problematice odbavení ve vleku

Problematiku odbavení ve vlecích, kde není přítomen řidič lze řešit mnoha způsoby. Odbavení lze postavit jak na klasických papírových jízdenkách, tak na čipových kartách. Nepřítomnost řidiče skýtá jisté nebezpečí toho, že není přímá kontrola při nástupu předními dveřmi. To lze samozřejmě řešit nasazením nějaké technologie (např. turnikety) nebo použitím přepravní kontroly, tedy náhodnou kontrolou. Dle mého názoru je jen na dopravci, jakým způsobem bude chtít provádět kontrolu cestujících. Z hlediska technologie odbavovacích systémů jsme schopni i na tyto požadavky reagovat.
Tomáš Hebelka, EMTEST a.s., Žilina

K problematice výrobce vleku

Mapovali jsme možnosti u převládajících autobusových značek na českých silnicích. Z odpovědí, které dorazily, jsme vynechali ty záporné, jakkoli se nám líbí kloubové autobusy i ty vysokokapacitní jako je Mercedes-Benz CapaCity, není to řešení zadaného úkolu. O švýcarském karosáři Hess již z minulých materiálů víme, cena švýcarského výrobku ovšem nebude pro českého dopravce akceptovatelná.
Společnost MAN vyrábí autobusové soupravy ve spolupráci s firmou Göppel. Více na webových stránkách výrobce
Stanislav Střeštík, MAN CZ

Vyjádření dopravce:

Na základě článků na BUSportálu jsem se samozřejmě nad využitím vleků v podmínkách firmy BOSÁK BUS, spol. s r.o. zamýšlel. Dovedu si představit nasazení jednoho autobusu s vlekem na naší lince 303730 Příbram-Dobříš-Nový Knín.
Samostatnou kapitolou by bylo nasazení autobusů s vleky na linkách PID, které obsluhujeme, a kde by se jistě jejich využití našlo, ale to je otázka pro integrátora (ing.Vychodil problematiku PID na Busportálu již komentoval).
Z uvedených článků k tomuto tématu je zřejmé, že umíme autobusy a vleky vyrobit, umíme odbavovat cestující ve vleku, umíme realizaci provozu technicky a organizačně zvládnout, ale jednu věc asi neumíme - zabránit poškozování vleků cestujícími vandaly. Podle mého názoru, bez přítomnosti nějakého "policajta" ve vleku nemá smysl se do tohoto staro-nového způsobu přepravy osob vůbec pouštět. Jednak z důvodu zajištění bezpečnosti cestujících a jednak samotného poškozování vozidla. Životnost vleků by jistě byla při současné agresivitě cestujících velice krátká.

Jiří Sladký - BOSÁK BUS spol. s r.o.