9eurová jízdenka v Německu přilákala více cestujících do veřejné dopravy a ušetřila životní prostředí

Za tři měsíce se prodalo 52 milionů levných jízdenek do městské a regionální dopravy, dalších více než 10 milionů lidí jí získalo automaticky v rámci předplatného. Zítra model levného jízdného končí.
Za tři měsíce se prodalo 52 milionů levných jízdenek do městské a regionální dopravy, dalších více než 10 milionů lidí jí získalo automaticky v rámci předplatného. Zítra model levného jízdného končí.
Podle celostátního průzkumu trhu, který pro spolkovou a zemské vlády provedl Svaz německých dopravních podniků (VDV) společně s Deutsche Bahn a instituty pro výzkum trhu Forsa a RC Research obliba 9eurové jízdenky ani v srpnu neklesla a má prokazatelný pozitivní vliv na boj s klimatickými změnami. Od zahájení prodeje na konci května se k 29. srpnu 2022 prodalo kolem 52 milionů 9eurových jízdenek. Navíc je dalších více než deset milionů předplatitelů, kteří jí v době kampaně každý měsíc automaticky získali.

Aktuální průběžné výsledky celostátního průzkumu trhu s 6 000 rozhovory týdně, které VDV a Deutsche Bahn společně koordinují, potvrzují efekt přesunu z auta na veřejnou dopravu: 10 procent jízd s 9eurovou jízdenkou nahradilo cestu autem. Celkově je podíl jízd převedených z jiných dopravních prostředků (auta, kola atd.) 17 procent.

Výsledky průzkumu
Nejdůležitějším nákupním argumentem, zejména pro stávající zákazníky je cena. U nových zákazníků (56 procent) a aktivovaných zákazníků (66 procent) však hraje mnohem menší roli než u stávajících zákazníků (76 procent).

Neřídit auto je stále důležitější

Neřídit auto se prosazuje jako důvod ke koupi (od 41 do 43 procent) a pro aktivované zákazníky a nové zákazníky je to druhý nejdůležitější důvod k nákupu.

Flexibilita nabývá na důležitosti
Pro stávající zákazníky zůstává druhým nejdůležitějším důvodem flexibilita použití, která byla v červenci (51 procent) ještě zřetelnější než v červnu (47 procent).

Důvody proti nákupu jízdenky

Hlavními důvody proti nákupu 9eurové jízdenky zůstávají nemožnost jejího využití (37 procent), preference auta (35 procent) a komplikované spoje (33 procent).

Trvale vysoká spokojenost
88 procent uživatelů 9eurových vstupenek je minimálně spokojeno, každý pátý je dokonce zcela spokojen. To platí pro všechny skupiny zákazníků.

Více přestupů
17 procent uživatelů 9eurových jízdenek přešlo v srpnu do veřejné dopravy z jiných dopravních prostředků, jako jsou auta, kola, atd.

Méně cest autem
10 procent kupujících 9eurové jízdenky se obejde bez alespoň jedné denní jízdy autem (červen: 8 procent).

Více každodenních cest
Jízdenka za 9 eur se stále více stává součástí celkové mobility. 52 procent kupujících a předplatitelů využívá jízdenku pro každodenní cesty (pochůzky, návštěvy lékaře, nákupy atd.), 40 procent pro návštěvy a 37 procent pro cesty do práce. Následují exkurze s 33 procenty a výlety do města s 32 procenty.

Více cest za hranice sítě nebo tarifu
31 procent cest uskutečněných kupujícími a 26 procent cest předplatitelů se uskutečnilo (alespoň částečně) mimo oblast jejich vlastní sítě nebo oblast platnosti.

9eurová jízdenka přitahuje nové zákazníky

Každý pátý kupující je nový zákazník, který dosud běžně veřejnou dopravu nepoužíval. 27 procent kupujících jsou aktivovaní zákazníci, kteří dříve využívali veřejnou dopravu méně než jednou měsíčně.

Menší odezva ve venkovských oblastech
Ve venkovských a strukturálně slabších oblastech je podíl držitelů 9eurových jízdenek proti městům pouze poloviční. Důvodem je nedostatečná veřejná doprava.

Problémy na venkově

Ve venkovských oblastech jsou hlavními důvody nekupování nevýhodné spoje, frekvence, doba jízdy a vzdálenost k zastávce (někdy i více než dvojnásobná než v metropolích a městech).

Odhad dopadu 9eurové jízdenky na klima

VDV, které sdružuje přes 600 společností veřejné dopravy a železniční nákladní dopravy, provedlo odhad úspor škodlivých skleníkových plynů (na základě tzv. modelu TREMOD pro výpočet emisí): Na základě přesunu jízd z aut na autobusy a vlaky ušetřila 9eurová jízdenka přibližně 1,8 milionu tun CO2.

Tři měsíce 9eurové jízdenky ušetřily přibližně tolik CO2 jako by způsobilo roční omezení rychlosti na dálnici,“ uvedl Oliver Wolff, generální ředitel VDV. „Devítieurová jízdenka tedy občanům ulevila nejen finančně, ale měla jednoznačně pozitivní vliv i na klima. Všichni odpovědní aktéři by proto nyní měli rychle rozhodnout o pokračování a dalším rozvoji takové nabídky. Pokud budeme brát obrat dopravy a klimatické změny vážně, pak musíme jednat hned,“ apeluje generální ředitel VDV.

Začátkem října budou prodejní systémy převedeny na tarify, které budou platit od ledna 2023. V této souvislosti Wolff navrhl využít nadcházející měsíc ke společnému vypracování řešení, které by bylo ekonomické pro dopravní společnosti a atraktivní pro cestující.

Na pokrytí výpadku příjmů dopravců v souvislosti s 9eurovou jízdenkou poskytla spolková vláda 2,5 miliardy korun (cca 61,5 miliardy korun). V současné podobě odmítá slevu zachovat.

Výsledky průzkumu VDV