2. Mezinárodní konference NGV v Praze

Zemní plyn jako prostředek diverzifikace a jako most k budoucím technologiím . Využití CNG v dopravě v ropných státech bez rafinerií. Technologie využití CNG jako fosilního paliva slouží i využití bioplynu jako obnovitelného zdroje.
Reklama
Zemní plyn jako prostředek diverzifikace a jako most k budoucím technologiím . Využití CNG v dopravě v ropných státech bez rafinerií. Technologie využití CNG jako fosilního paliva slouží i využití bioplynu jako obnovitelného zdroje.
V oblasti pohonných hmot a energetiky neexistuje jedno zázračné řešení. Vždy a všude je třeba postupovat podle místních podmínek a zaměřit se na místní a městské samosprávy, které jsou v rozhodování pružnější než státy.
ČPU: Seminář Zemní plyn v dopravě - řešení pro zdravější města 11.2.2009

Konferenci zahájil předseda ČAV Václav Pačes, jeden ze zainteresovaných v otázce energetické budoucnosti České republiky. Zdůraznil mj. nutnost úspor jak na vstupu (energetika), tak na výstupu - v tomto případě u vozidel a s tím spojené zavádění nových technologií.

Manuel Lage, generální ředitel NGVA Europe (Jan Žákovec: ENGVA Evropská asociace pro pohon vozidel na zemní plyn.) připomněl vysoký energetický obsah CNG v porovnání s nízkým u vodíku. Varoval před nadměrným očekáváním u vodíkových technologií v kráké době. Jako příklad masového nasazení CNG vozidel uvedl příklad Madridu, kde je vozy na CNG (Iveco) vybavena komunální sféra. Zdůraznil stejný chemický základ CNG a bioplynu jako obnovitelného zdroje a tím i vhodnost rozvoje technologie CNG ve vztahu k bioplynu a jeho budoucnosti (Milionové město by svým odpadem dokázalo pohánět 1000 užitkových vozidel po celý rok). Připomněl i kapalnou formu LNG, vhodnou jak pro transport, tak i jako palivo pro dálkovou dopravu.

Ministr životního prostředí Martin Bursík uvedl, že jak plynová, tak i elektrická vozidla jsou na programu dne z důvodů nejen ekologických a ekonomických, ale i strategických a bezpečnostních. S tím souvisí i zvýšení kapacity zásobníků plynu a podpora alternativních cest včetně napojení přístavů s kapacitou LNG. Pro zavádění technologie se nabízejí dopravní podniky velkých měst, v těch jsou však ty největší bariéry. Zmínil se také o biopalivech, která by neměla být podporována na úkor potravin a lesů.

Prezident IANGV Richard Kolodziej uvedl čísla o využití CNG v dopravě ve světě. Zajímavé jsou údaje o ropných zemích v Asii i Africe, které nemají své rafinérské kapacity a jsou tak dovozci pohonných hmot. Pro ty je CNG jako pohon vozidel velmi dobrým řešením, protože zvyšuje využití ropy k exportu. Přestože absolutní čísla v Pákistánu, Indii, Thajsku, Iránu, Afgánistánu, Brazílii, Venezuele, USA, Egyptě a Nigérii a v samotné Evropě jsou miliónová, v relativním měřítku se stále jedná a zlomky procent pohonu CNG v poměru k ostatním palivům, uvedl děkan Fakulty doptravní ČVUT Petr Moos .

Konference, která proběhla nedlouho po plynové krizi, tuto reflektovala velmi okrajově, a to spíše jako téma v diskusi, a to přesto, že byl přítomen a vystoupil zástupce GAZPROM Eugen Pronin. V Sovětském svazu byly první CNG stanice podle jeho informací už v roce 1939. GAZPROM je zaměstnavatel 436 tisíc lidí.

S obecnou situacií v Bulharsku (71 stanic CNG) - zemi, která byla výpadkem dodávek značně postižena, seznámil Georgi Jaigarov, přínosy technologie CNG v Augsburgu (spolu se Saarbrückenem nejvíce dopravně plynofikovaná německá města) ve veřejné dopravě přiblížil Roland Bartosch. Druhý den konference byl věnován mj. Václavu Holovčákovi ze společnosti Bonett, která připravuje v atreálu Pražských služeb nejmodernější čerpací stanici v ČR, podrobnější informaci o biometanu a zkušenosti z městské hromadné dopravy v Košicích, kde jezdí CNG vozidla od roku 2002 - momentálně v počtu 35.

Snad neprozradíme nic tajného vzhledem k dosavadní otevřenosti společnosti TEDOM, když se zmíníme o kuloárové informaci společnosti, že připravuje intenzivně kloubový autobus.
Konferenci profesionálně a s přehledem moderovala členka Rady ČPS Olga Solaříková místo onemocnivšího generálního sekretáře Miloše Kebrdle.

Pro BUSportál a Dopravák Dagmar Braunová

2. Mezinárodní konference NGV v Praze
2. Mezinárodní konference NGV v Praze
2. Mezinárodní konference NGV v Praze
2. Mezinárodní konference NGV v Praze
2. Mezinárodní konference NGV v Praze
2. Mezinárodní konference NGV v Praze
2. Mezinárodní konference NGV v Praze
Z prezentací:
2. Mezinárodní konference NGV v Praze
2. Mezinárodní konference NGV v Praze