10. setkání uživatelů clearingového systému CARDS EXCHANGE
Z prezentace

V Káraném se ve čtvrtek 17. února 2011 konalo tradiční, již desáté setkání uživatelů clearingového systému CARDS EXCHANGE.
Reklama
V Káraném se ve čtvrtek 17. února 2011 konalo tradiční, již desáté setkání uživatelů clearingového systému CARDS EXCHANGE.
Hlavním cílem setkání bylo seznámit uživatele clearingového systému se změnami ve vyúčtování závazků vyplývajících z využívání bezkontaktních čipových karet mezi jednotlivé dopravní společnosti (nový způsob rozúčtování tzv. neznámých transakcí). Nový systém by měl motivovat ke zlepšení dodávání dat do CARDS EXCHANGE.

Dále byly prezentovány novinky v CARDS EXCHANGE. Z diskuze vyplynuly podněty pro vylepšení některých detailů systému pro zrychlení a zpříjemnění činnosti uživatelů.

TI ČSAD SVT Praha s.r.o.

10. setkání uživatelů clearingového systému CARDS EXCHANGE
Z prezentace