1. května začínají mezi Mostem a Litvínovem opět jezdit tramvaje
1. května se vrátí tramvaje na trať mezi Mostem a Litvínovem. Foto DPmML

Provoz tramvajové dopravy na linkách č. 1, 3, 4 a 40 na celé trase Most - Litvínov bude obnoven v plném rozsahu podle jízdních řádů platných před zahájením výluky v září 2021.

Provoz tramvajové dopravy na linkách č. 1, 3, 4 a 40 na celé trase Most - Litvínov bude obnoven v plném rozsahu podle jízdních řádů platných před zahájením výluky v září 2021.

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem v úseku Litvínov, nádraží - Záluží, otočka, je po dvou letech u konce. Původně měla rekonstrukce přibližně čtyřkilometrového úseku skončit o rok dříve, ale během prací stavbaři narazili na komplikace, se kterými původní projekt nepočítal. "Zcela zásadní byla pro úpravu harmonogramu rekonstrukce soumostí u zastávky Petrochemie. Mosty převádějící tramvajovou trať přes silniční komunikaci a železniční trať do areálů litvínovské chemičky byly v tak špatném stavu, že je nebylo možné opravit. Po dohodě s investorem, Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci obou mostů. Znamenalo to připravit projektovou dokumentaci, vyřídit stavební povolení a provést poměrně náročnou rekonstrukci," uvádí zhotovitel stavby společnost Chládek & Tintěra. Stavbaře zaskočily i nečekané nástrahy v podobě nálezu štol a nebezpečné kaverny.

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Zálužím a nádražím v Litvínově se ve své závěrečné fázi dotkla i do té doby provozované části mezi Mostem a Zálužím. Vzhledem k nutnosti zrealizovat práce v otočce Záluží byla nutná výluka v celé trase tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem. Tato velká výluka začala 1. září 2022 a skončí 30. dubna 2023 spolu se zprovozněním celé trati. Cestující místo tramvají jezdili náhradními autobusy.

Kromě modernizace mostních konstrukcí a výstavbě dvou nových došlo ke kompletní obměně kolejového spodku a svršku, instalaci přístřešků a inteligentních označníků na čtyř zastávkách.

20. dubna začaly na trati mezi Litvínovem a Zálužím testovací jízdy pro ověření stavu kabeláže a spolehlivosti trakčního vedení. Bezpečnost provozu otestoval dopravní podnik zátěžovou jízdou jednotlivých vozidel. První jízdy ukázaly plynulost jízdy na nové trati, sníženou hlučnost a byla prověřena traťová rychlost na jednotlivých úsecích. V úterý 25. dubna proběhla na tramvajové trati mezi Zálužím a Litvínovem zkušební jízda za účasti drážního úřadu, který uznal trať za způsobilou provozu. Tramvaje se tak mohou na modernizovanou trať i s cestujícími vrátit.

Modernizace trati je podpořena z Operačního programu Doprava. Etapa Záluží - Most by měla být realizována do roku 2025. Náklady na celý projekt dosahují 755 milionů korun.

 


1. května začínají mezi Mostem a Litvínovem opět jezdit tramvaje
Soumostí u zastávky Petrochemie je kompletně zrekonstruované. Foto Chládek & Tintěra
1. května začínají mezi Mostem a Litvínovem opět jezdit tramvaje
Všechny čtyři zastávky v úseku Záluží-Litvínov jsou nové. Foto Chládek & Tintěra