Informační technologie v dopravě, předprodwjní systém , infostojany, clearing.
Specializovaný dopravního software .
Apex spol. s r.o. - Odbavovací, informační a rádiové řídící systémy pro městskou, veřejnou a silniční dopravu, včetně identifikace polohy vozidel pomocí GPS. Inteligentní dopravní systémy, akustické a rádiové systémy pro orientování nevidomých a zrakově postižených.
Mikroelektronika spol. s r.o. Evropský výrobce automatizovaných systémů: systémy pro odbavování cestujících ve veřejné dopravě,speciální řídící elektronika, elektronické taxametry, parkovací systémy.
Řídící a informační systémy pro veřejnou osobní dopravu
Inopvace v eletronice, systémy na míru
Nabídka kartových systémů pro aplikace v dopravě
Řídicí dispečerské systémy a informační displeje.
Xanthus a.s. - dodavatel systému AUDIS.
Iveco Bus s největším výrobním závodem IVECO CR, největším tuzemským výrobcem autobusů.
VOLVO BUS Corporation Autobusy pro městskou, příměstskou, meziměstskou a dálkovou dopravu.
EvoBus ČR
Sdělovací a zabezpečovací technika v hromadné dopravě.
EM TEST Žilina (EM TEST ČR s.r.o. zastoupení v ČR) Odbavovací systémy pro veřejnou hromadnou dopravu (PAD, MHD), vozidlové a stacionární informační systémy, palubní počítače, samoobslužné informační systémy, informační kiosky, městské systémy s využitím bezkontaktních čipových karet, docházkové a přístupové systémy.
BUSE s.r.o. - Výrobce a dodavatel informačních systémů pro městskou a veřejnou dopravu: elektromagnetické zobrazovací prvky, mobilní a stacionární systémy pro informování cestujících, informace o organizaci dopravy, palubní počítače.
GREEN Center s.r.o. Parkovací systémy a závory. Parkovací systémy pro podniková parkoviště s kontrolou přístupu. Přístupové systémy. Vstupenkové systémy. Řízení provozu pohybu vozidel v průjezdech domů. Průmyslová vrata a lineární automatické dveře.
JKZ s.r.o. Olomouc - Odbavovací informační systém pro MHD: palubní počítače, terminály řidiče, interní textová tabla, zobrazovače a hlásiče; elektronické označovače jízdenek. Trenažerová technika, 3D grafika.
SYSTEK s.r.o. Generální zástupce ATRON systems group pro Českou a Slovenskou Republiku. Komplexní řešení pro MHD a PAD - odbavovací systémy, vozidlové počítače, jízdenkové automaty, vozidlové a stacionární informační systémy, počítačově podporovaný informační a řídící systém provozu vozidel, inteligentní SW řešení pro zpracování dat ze všech zapojených jednotek, radiové systémy atd. Dodavatel SW pro tvorbu jízdních řádů
TRANIS spol. s r.o. Kilometrovník - Navigační software - Mapový software - Dispečerský systém
Útvar dopravního inženýrství hl.města Prahy.
EUROPEUM Praha a.s. - Parkovací, závorové, přístupové a bankovní systémy.
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
ROPID - regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Auto-Bus
BUSE