V Praze přibyde 15 nových elektrobusů
Nejpozději v roce 2021 vyjedou  na celé lince 140 na trase Palmovka – Letňany – Čakovice – Miškovice kloubové elektrousy s dynamickým dobíjením. Zkušební provoz se osvědčil.
Pátek, 13. duben 2018, rebus
V rámci první etapy zkušebního provozu, který probíhá od 15. října 2017 s elektrobusem s dynamickým nabíjením SOR TNB12 na kilometr dlouhém úseku s trolejovým vedením v Prosecké ulici, byla ověřena životaschopnost koncepce dynamického nabíjení. Zároveň však ze zkoušek vyplynuly připomínky i požadavky na další etapy a vozidla (např. zvýšení nabíjecích proudů, zlepšení parametrů pro jízdu do svahu mimo trolej, možnost nočního nabíjení a balancování baterií na garáži, apod.). Kromě technických zkoušek a měření byly zajištěny kursy řidičů trolejbusů. Systém obstál i při silných mrazech v závěru letošní zimy.

Představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) schválilo záměr o plné elektrifikaci této autobusové linky. Do budoucna počítá s plně bezemisním provozem kloubových elektrobusů s dynamickým dobíjením (elektrobus se v určitých úsecích nabíjí za jízdy z trolejového vedení). Elektrobusy s dynamickým dobíjením by měly na lince 140 jezdit nejpozději v roce 2021.

„Ekologickou dopravu jednoznačně podporujeme, volíme cestu postupné elektrifikace autobusové dopravy, kde můžeme využít synergické efekty již vybudované napájecí infrastruktury pro tramvaje. V budoucnu lze tímto způsobem elektrifikovat velkou část páteřních autobusových linek, čímž se výrazně sníží negativní dopady autobusové dopravy na životní prostředí a obyvatele města,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

Součástí projektu na lince 140 je výstavba nabíjecích stop a měnírny v garážích Klíčov. Pro nutné napájení budou využity další dvě měnírny. Stávající, jež napájí zmiňovaný úsek v ul. Prosecké, bude upravena pro trvalý provoz, a další bude původní trolejbusová měnírna v Letňanech, kterou nově DPP reaktivuje.

„První přípravné kroky již probíhají, klíčovým krokem bude zejména vypracování a projednání projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Souběžně bude probíhat i příprava výběrového řízení na přibližně 15 kloubových elektrobusů, které nahradí současné naftové autobusy,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP s tím, že záměrem DPP je projekt navázat na Operační program Praha – Pól růstu, čímž by DPP mohl získat dotaci ve výši až 85 procent z uznatelných nákladů.

Dopravní podnik hl. m. Prahy také připravuje elektrifikaci linky č. 207 mezi Ohradou a Staroměstskou, kde by měly jezdit elektrobusy se statickým dobíjením.

Zdroj: DPP