Zeptali jste se na platnost žákovského průkazu v souvislosti s akademickým
školním rokem. Platnost průkazu vysokoškoláka do 30.9. je v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2009.
Sobota, 17. říjen 2009, dabra
Studentka vysoké školy se obrátila na BUSportál:
" .... mám dotaz ohledně "žákovské slevové kartičky". Jelikož jsem studentkou VŠ a minulý týden mi začal akademický rok, pořídila jsem si novou "kartičku", nechala potvrdit školou a dnes zašla na autobusové nádraží nechat potvrdit dopravcem. Jelikož loni jsem si datum platnosti vypsala přesně podle trvání svého akademického roku, tedy od konce září do zhruba poloviny září dalšího roku, a při potvrzování na vlakovém nádraží mi konec platnosti přepsali na 30.9., abych to neměla špatně, opět jsem si tam zapsala toto datum. Nic méně paní u přepážky mi oznámila, že to nepřichází v úvahu, protože konec platnosti musím mít v každém případě 30.6, dle jakési vyhlášky Ministerstva dopravy. Hájila jsem se tím, že minulý rok mi to na vlakovém nádraží takto sami zapsali a krom toho dle Českých drah mohu mít uvedenou platnost až do 30.10., což se píše zde: zde . Bylo mi řečeno, že pokud se mi něco nezdá, ať si v tom případě zajdu na vlakové nádraží, že "tam mi potvrdí všechno". Vzhledem k tomu, že beztak jezdím v podstatě výlučně vlakem, jsem tedy vyrazila na vlakové nádraží, kde mi tato "kartička" byla skutečně bez problémů potvrzena.
Nyní by mě zajímalo, jestli mají České dráhy nějaká odlišná pravidla pro vystavování těchto "kartiček", nebo čím je dáno to, že v jednom případě je toto nemožné a v druhém se nic neděje .... "
BUSportál se s problémem, který by mohl zajímat i jiné cestující studenty, obrátil na Ministerstvo dopravy. Magdalena Faltýsková, ředitelka Odboru financí a ekonomiky Ministerstva dopravy, prostřednictvím BUSportálu, tazatelce odpověděla. Za rychlou odpověď děkujeme.
Přiznávání žákovského jízdného se řídí Výměrem Ministerstva financí č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Ten v přílohách č. 4 a 5 pro železniční a pro autobusovou dopravu shodně uvádí, že žákovské jízdné se „poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna.“ V uvedeném případě, kdy má žadatelka na žákovském průkaze vyznačenu platnost do 30.9., je vše v souladu s příslušným předpisem. Informace o platnosti do 30.6., kterou podala pracovnice vystavující průkazy, vychází z její neznalosti. Takovéto omezení skutečně platilo, avšak pouze první rok po zavedení žákovského jízdného (ve školním roce 2004/5). Pro školní/akademický rok 2005/6 byly podmínky z podnětu studentů vysokých škol, kteří mají akademický rok trvající až do podzimu, změněny na znění citované výše. České dráhy, a.s. tuto změnu zaregistrovaly (narozdíl od některých jiných dopravců, bohužel) a podchytily na svých webových stránkách, jejich pracovníci na pokladnách jsou proškoleni a znají platné podmínky. Nejedná se tedy o nějakou jejich benevolenci, jak bylo tazatelce naznačeno.
Magdalena Faltýsková, ředitelka Odboru financí a ekonomiky Ministerstva dopravy