Předprodej AMSBUS - 20 let služeb v autobusové dopravě
Od 1.prosince 2003 s novou službou - INTERNETOVOU REZERVACÍ MÍSTENEK
Čtvrtek, 27. listopad 2003, dabra
Od 1.prosince 2003 s novou službou - INTERNETOVOU REZERVACÍ MÍSTENEK
Už v roce 1983 si cestující mohli poprvé koupit autobusové jízdenky v předprodeji přes automatizovaný místenkový systém. Cena místenky, která do té doby byla v ručním předprodeji
3 Kčs, se v automatizovaném systému zvýšila na 5 Kčs. Současná cena místenky - 10 Kč - vykazuje oproti ostatním cenám nárůst opravdu minimální. Původně se počítalo s 10 pracovišti v tehdejším Československu (Praha, Č.Budějovice, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Brno, Bratislava, B.Bystrica a Košice). AMSBUS "po dvaceti letech" má více než 140 pracovišť - nezanedbatelný počet je na Slovensku. To, co cestující snad tolik nepostřehli, byly změny verzí systému. První verze systému byla založena na mikropočítačích MCS firmy NCR a byla první funkční počítačovou sítí pracující v režimu dotaz - odpověď ve střední a východní Evropě. Druhá verze systému byla v provozu od roku 1989, byla založena na spolupráci počítačů typu PC a došlo i ke změně centrálního počítače, kde byl použit operační systém unix a databázový systém Informix. Současná verze je v provozu od roku 1996. Došlo k radikální změně filosofie, která umožnila dynamický nárůst nejen počtu pracovišť, ale i služeb, které systém poskytuje a které je dále možno upravovat i přidávat.

Už v původním systému v roce 1983 se počítalo s rezervací - tehdy telefonickou. K dvacetinám AMSBUS připravil službu již očekávanou - rezervaci přes INTERNET.

Kdo bude moci službu využívat ?

  • Každý uživatel INTERNETU s podporovaným prohlížečem (Microsoft Internet Explorer, Netscape 4.6 a vyšší - optimální je Netscape 7.x) nebo majitel zařízení podporující protokol WAP (mobilního telefonu, PDA apod.), který se na příslušné www straně bezplatně do systému zaregistruje.

Jaký další postup čeká registrovaného uživatele ?

  • Intuitivním způsobem si vyhledá vyhovující spoje a u vybrané varianty provede rezervaci. Systém potvrzenou rezervaci opatří identifikačním číslem, pod kterým si jízdenku za běžnou cenu cestující následně zakoupí ve vybraných pokladnách AMSBUS, jejichž seznam obdrží v potvrzujícím
    e-mailu.

Odkdy je možno s rezervací přes INTERNET začít?

  • Od pondělí 1.prosince na BUS Portálu.(dabra)