Aplikace předpisu Euro 3 na autobusech KAROSA řady 900
Rozmach automobilové dopravy na konci 20. století přinesl potřebu minimalizovat negativní dopady stále vyąąího počtu vozidel na ľivotní prostředí. Výsledkem jsou předpisy EHK, případně EU,
Čtvrtek, 31. květen 2001, dabra
Rozmach automobilové dopravy na konci 20. století přinesl potřebu minimalizovat negativní dopady stále vyąąího počtu vozidel na ľivotní prostředí. Výsledkem jsou předpisy EHK, případně EU, regulující mnoľství ąkodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel, vąeobecně známé pod označením Euro. Od 1.10.2001 nelze na větąině trhů Evropy prodávat vozidla, která neplní předpis Euro 3. Karosa a.s., se jako dominantní výrobce na tuzemském trhu samozřejmě musela přizpůsobit předpisu Euro 3 a jelikoľ v době rozhodování o vhodném motoru byla Karosa jiľ součástí holdingu Irisbus, byl při výběru vhodného agregátu pro autobusy řady 900 vybrán motor Iveco Cursor 8 v ąikmém provedení. Stejný motor bude pouľit i v autobuse Renault Agora Line a Arway.