Zajímavé výsledky má projekt ZeEUS v Barceloně
Irizar i2e pro 75 cestujících. Elektromotor o výkonu 230 kW. Zásobník energie sodíko-niklové baterie o celkové kapacitě 376 kWh. Superkapacitory o výkonu 125 V. Foto ZeEUS
Další
Elektrický pohon a baterie pro autobusy jsou technologicky zralé řešení, průběžné dobíjení je optimální volba, spotřeba málo závisí na terénu.
Úterý, 10. duben 2018, rebus
Portál Smartcityvpraxi.cz zveřejnil další výsledky evropského projektu ZeEUS (Zero Emission Urban Bus Systems), tentokrát z Barcelony.

Projekt ZeEUS zastřešuje mezinárodní asociace veřejné dopravy – UITP (International Association of Public Transport). Dílčí projekty probíhají 42 měsíců v různých oblastech mobility. Cílem je rozšíření plně elektrického řešení pro městskou dopravu - vývoj elektrických velkokapacitních vozidel s různými pohony, infrastruktury pro nabíjení vozidel a zavedení na trh. V rámci ZeEUS jsou prováděny testy v několika evropských městech: Barcelona, Bonn, Cagliari, London, Münster, Plzeň a Stockholm.

Začátkem dubna 2018 byly publikovány výsledky ze španělské Barcelony. Místní dopravce TMB testoval elektrobusy hned v několika rozdílných podmínkách: „noční“ i průběžně dobíjené, s různými druhy trakčních baterií a v různém terénu. Výsledky těchto srovnání jsou bezesporu zajímavé.
 
Jako vozový park pro testovací provoz sloužily celkem čtyři elektrobusy, z toho dva 12 metrové  elektrobusy Irizar pro celodenní provoz na jedno nabití (tzv. „noční“ elektrobusy) a dva 18 metrové průběžně dobíjené elektrobusy Solaris. Demonstrační provozy těchto dvou typů elektrobusů probíhaly v odlišném časovém období.

Z demonstrančího provozu vyplynuly některé důležité závěry:

Průběžné dobíjení se ukazuje jako optimální řešení. Podobně jako i v jiných městech se však projevily problémy související s časem potřebným na vybudování infrastruktury pro rychlé dobíjení i její cena. Jako zcela zásadní přitom považuje dopravce úzkou spolupráci s vedením města.

Elektrický pohon autobusů a bateriové zásobníky energie používaných vozidel se projevily jako technologicky zralá řešení. Sodíko-niklové baterie se však ukázaly jako málo spolehlivé, zatímco lithium-iontové baterie plně vyhovují nárokům průběžného dobíjení a jejich postupné opotřebení probíhá podle předpovědi.

Na průměrné spotřebě elektrobusů se nijak významně neprojevily rozdíly ve sklonových poměrech linek. V kopcovitém terénu byla vyšší spotřeba při jízdě do kopce plně kompenzována následnou rekuperací při jízdě z kopce.

Více informací na webu Smartcityvpraxi.cz
Solaris Urbino pro 115 cestujících. Elektromotory s výkonem 270kW. Tři trakční baterie s kapacitou 120 kWh. Dobíjení pomocí pantografů a v depu. Foto ZeEUS