Valná hromada ADSSF proběhla 20. a 21. září 2017

Jednání se zúčastnil zástupce Asociace krajů a další hosté. Hlavním tématem bylo zabezpečování dopravní obslužnosti v dalších letech s ohledem na výběrová řízení na dopravce, zvyšování mezd řidičů a přípravu krajských provozovatelů dopravy.

Středa, 18. říjen 2017, rebus

Třetí letošní jednání dopravních firem sdružených v ADSSF řídil její prezident Jaroslav Hanák. V úvodu přivítal významné hosty: zástupce ředitele Kanceláře Asociace krajů (AK) a odborného pracovníka AK v oblasti dopravy Radka Polmu, který byl pověřen účastí na VH ADSSF předsedkyní Janou Vildumetzovou. Dále zástupce sponzorské firmy IVECO CR Jiřího Kalouska, náměstka ministra dopravy Ladislava Němce, prezidenta středočeské asociace dopravců Daniela Adamku, výkonného ředitele Svazu dopravy pana Petra Kašíka, zástupce generálního tajemníka ČESMADu Bohemia Jana Medvedě a viceprezidenta ADSSF Františka Lužu.
          
Vzhledem k účasti zástupce Asociace krajů bylo prvním bodem jednání zabezpečení dopravní obslužnosti regionů autobusovou dopravou a příprava výběrových řízení v jednotlivých krajích po 1. 1. 2018. Většina krajů má smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti podepsané do konce roku 2019. Liberecký a Ústecký kraj si zakládají vlastní Krajský dopravní podnik. V poslední době aktuální problém s růstem mezd řidičů bude znovu aktuální vzhledem k tomu, že bude zvýšena částka minimální mzdy. Ministerstvo dopravy nebude do kompetencí krajů v oblasti dopravní oblužnosti vstupovat, vše musí ale probíhat podle platné legislativy.

Dalšími body jednání byla Strategie pro opravy a rekonstrukce silnic 2. a 3. tříd po 1. 1. 2018 ze státního rozpočtu, resp. SFDI, možné kroky spolupráce krajů a firem v oblasti odborného školství, vystoupení a diskuse s druhým hostem VH ADSSF náměstkem ministra  dopravy Ladislavem Němcem na témata tzv. Silničního balíčku, informace prezidenta ADSSF z jednání RHSD,  o vývoji politické a ekonomické situace v ekonomice ČR a v dopravě, závěry z pravidelných jednání s prezidentem republiky, premiérem, ministry a reprezentací Parlamentu. Aktuální informace z jednání předsednictva sdružení ČESMADU BOHEMIA a z výsledků smíšených komisí podal Jan Medveď.

V rámci jednání proběhla prezentace společnosti IVECO Czech Republic:

Společnost Iveco Czech Republic, a. s. je dnes největším výrobním závodem značky Iveco Bus, která je součástí skupiny CNH Industial N.V. Iveco Bus navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vozidel hromadné dopravy, která splňují veškeré potřeby veřejných i soukromých provozovatelů. Ve Vysokém Mýtě se vyrábí převážně městské a meziměstské autobusy, které se z více jak 90 % vyváží do přibližně 30 zemí světa. V roce 2013 zde bylo vyrobeno rekordních 3 165 autobusů.

Iveco Czech Republic, a. s patří mezi nevýznamnější firmy České republiky a je důležitým zaměstnavatelem v regionu - generuje zhruba 3 000 pracovních míst přímo a další pracovní místa vytváří u svých tuzemských dodavatelů. Má připraveny různé varianty autobusů, pracuje se na projektech. Od roku 2005 prodali 28 tisíc kusů autobusu CROSWAY. Dodávají na trh autobus MAGELYS, minibus – dodávka DAILY, nový EWADYS. Novinkou je tříosý 14,5 metrový autobus CROSWAY, který je možný vyrobit i v plynové verzi.

Na veletrhu Busworld v Kortrijku ve dnech 20. – 25. října IVECO Bus představí nový vůz na zemní plyn CROSWAY Low Entry Natural Power.

ADSSF letos už nemá plánovánu další valnou hromadu. Členová se tedy opět sejdou pravděpodobně ve 2. polovině měsíce února 2018

Zápis je pro oprávněné uživatele k dispozici zde.