Pražské trolejbusy se rozjely před 80 lety
Foto Jan Spousta
Další
V srpnu roku 1936 byl zahájen provoz na první trolejbusové lince na území hlavního města Prahy.
Pátek, 19. srpen 2016, rebus

Nasazení první trolejbusové linky v úseku od střešovické vozovny přes Bořislavku ke kostelu sv. Matěje nebylo vybráno náhodou. Tato trať, po které jízda trvala přibližně 13 minut, splňovala svou náročností (stoupání až 8,47%), optimální délkou (3,6 km) a přiměřeným přepravním zatížením ideální podmínky pro spuštění provozu. Zároveň bylo v případě potřeby snadné linku nahradit autobusy z nedaleké dejvické garáže.

Vzhledem k tomu, že v Praze nebyly s tímto druhem dopravy žádné zkušenosti, bylo zapotřebí najít nejvhodnějšího výrobce vozidel. O jaké výrobce se jednalo a jaký byl následný provoz a historie trolejbusové dopravy v Praze se zájemci dozví při unikátních procházkách vedoucích v trase první trolejbusové linky od střešovické vozovny, následně ulicí Na Ořechovce, dále přes Bořislavku, Hanspaulku až ke kostelu sv. Matěje.

Komentované vycházky po trase první trolejbusové linky se konají v níže uvedených dnech vždy od 16.00 hodin:

V pátek 26. srpna 2016
V pondělí 29. srpna 2016
Ve středu 31. srpna 2016

Účast na vycházce je možná pouze po předchozí rezervaci (cena 70 Kč) na stránkách Hospodářské komory hl. m. Prahy – Praha technická http://www.prahatechnicka.cz/.
Jedna vycházka je určena pro maximální počet 30 osob. Sraz účastníků bude vždy u střešovické vozovny, kde bude k prohlédnutí připraven jeden vybraný muzejní exponát. Následně účastníci vyrazí na dvouhodinovou procházku o délce 4 kilometrů a 15 zastavení, kde se seznámí s historií trolejbusové dopravy v Praze.

Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

O pražském trolejbusovém provozu psal Busportál již v minulosti:

http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=10170
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=10191&secid=7

Foto Jan Spousta