Evropský projekt pro optimalizaci řízení dopravy na autobusových terminálech
Brněnská společnost CHAPS, specializující se na vývoj software pro veřejnou dopravu, se zapojila do evropského projektu s názvem DISBUS2. Dalšími partnery jsou společnosti BLIC a TH Wildau z Německa a rakouská Fluidtime. 
Sobota, 28. květen 2016, pepvy

Kooperace těchto významných hráčů na poli logistických systémů má přinést komerčně využitelný nástroj, který svému uživateli umožní snadný management složitého prostředí autobusových terminálů.

Cílem projektu je vytvořit na platformě Android prototyp pokročilého informačního systému, který bude řídit dálkovou autobusovou dopravu a její odbavení.  Efektivnější využití autobusových terminálů i jejich odstavných ploch a nástupišť zvýší odbavovací kapacitu i výtěžnost těchto logistických uzlů.

Projekt má zajistit plynulý tok informací mezi provozovateli autobusů, provozovateli terminálů a cestujícími a návaznost na veřejnou dopravu. Proto výsledkem vývoje budou tři komponenty – systém pro management terminálových stání zpracovávající dopravní informace v reálném čase, aplikace pro řidiče a aplikace pro cestující. Otevřenost systému z hlediska mobility zajišťuje jeho vývoj na platformě Android s možností portace na iOS a následně další platformy. O distribuci do lokálních mutací se postará národní garant – v případě ČR je jím právě CHAPS.

Systém pro management stání bude přidělovat nástupní a výstupní stanoviště i odstavná a parkovací místa v rámci autobusového terminálu. Optimální řešení alokace prostředků poskytne vyvíjený heuristický algoritmus, pracující v rámci dynamického prostředí s průběžně aktualizovanými daty.  Informace o aktuálním provozu budou případně získávány z alternativních zdrojů jako TOMTOM, Google Maps, NAVTEQ nebo národních center – německého ADAC nebo regionálních řídících středisek (např. VMZ Berlin), českých RODOS ŘSD, VARS, či rakouských ÖAMTC, ASFINAG.

Aplikace pro řidiče zajistí výměnu informací mezi řidičem a terminálem o volných parkovacích plochách, dostupnosti servisních a dalších zařízení, počtu cestujících, speciálních potřebách cestujících (např. vozíčkářů, nevidomých atd.) nebo požadavcích na služby a pozici autobusu.

Aplikace určená pro cestující poskytne neustále aktualizované informace o příjezdech, odjezdech a stanovištích. Navíc doplňující informace významně usnadní uživatelům bezproblémové cestování. Například budou informovat o možnostech využití navazující veřejné dopravy a moderních forem mobility (spolujízda, sdílení kol či automobilů atd.).