Dopravák 10: Letošním prosincem bude ukončeno vydávání Dopraváku,novin ADSSF
Na stránkách listopadového čísla informuje Antonín Grund.
Čtvrtek, 10. prosinec 2015, dabra
Jako dlouholetý partner Dopraváku uveřejňujeme v plném znění.
Vážení čtenáři,
nebývá mým zvykem vystupovat na stránkách Dopraváku. Avšak nedávné zásadní rozhodnutí týkající se budoucnosti našich novin mě nutí udělat výjimku. Jak už bylo krátce avizováno v minulém čísle, valná hromada Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy aSlezska na svém zasedání dne 8. října 2015 v Luhačovicích nadpoloviční většinou přítomných členů (17 z 29) odhlasovala, že od roku 2016 bude zrušeno vydávání novin Dopravák. Existence Dopraváku, který po mnoho let patřil k významným a specifickým titulům v rámci odborných dopraváckých médií, tedy bude letošním prosincem oficiálně uzavřena. S tím, že začátkem února 2016 ještě vyjde speciální mimořádné číslo Dopraváku k 25. výročí ADSSF.
Dovolte mi v této souvislosti několik poznámek:
 periodikum Dopravák má dlouhou historii. Dopravák pokračoval v tradici podnikových novin ČSAD Brno, n.p., které vycházely od roku 1965 pod názvem Jihomoravský dopravák (ten navazoval na Podnikový zpravodaj ČSAD). Po transformaci ČSAD Brno, n.p. na ČSAD Brno, s.p. a následných delimitacích a privatizacích jednotlivých firem ve vydávání novin pokračovala společnost ČSAD Brno holding, a.s., resp. společnost Dopravák, s.r.o.
 od roku 1991 se hlavním garantem vydávání Jihomoravského dopraváku stala Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF). Po rozšíření členské základny ADSSF byl v roce 1992 název periodika změněn na Moravský dopravák. K poslední, definitivní změně došlo v dubnu 1997, kdy valná hromada ADSSF schválila nový název Dopravák, který lépe korespondoval s rozšiřující se členskou základnou asociace na celou Českou republiku. Pod názvem Dopravák s podtitulem Noviny Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska vychází od 30. dubna 1997. Od stejného data je vydavatelem periodika společnost DOPRAVÁK, s.r.o., Brno
 odběrateli novin Dopravák jsou v současnosti jednak členské firmy ADSSF, jednak mnohé významné instituce, dopravní sdružení a odborná veřejnost nejen z oboru silniční dopravy
 po celou svou novodobou historii Dopravák úspěšně plnil své poslání být prostředníkem pro vzájemnou informovanost členských firem ADSSF a tribunou názorů, zkušeností a poznatků ze všech oborů silniční dopravy.

Rozhodnutí valné hromady ADSSF ze dne 8. 10. 2015 o ukončení vydávání Dopraváku beze sporu ovlivnila i ta skutečnost, že řada členů asociace či dopravních skupin začala vydávat vlastní Zpravodaje, ve kterých svoje zaměstnance informuje o dění ve firmě a Dopravák tak byl, dle názoru vedení těchto dopravních společností, duplicitní. Zrušením odběru Dopraváku také vznikne prostor pro úsporu nákladů jednotlivých firem. Určitou roli zde ovšem sehrál i všeobecný odklon od tištěných, „papírových“ periodik a jejich nahrazování elektronickými verzemi.
V každém případě končí jedna z etap pravidelných informací, kterých se za uplynulých více než padesát let dostávalo čtenářům Jihomoravského dopraváku resp. Dopraváku o činnosti vdopravních firmách I v celém oboru silniční dopravy. Přízně čtenářů jsme si vždy velmi vážili a děkujeme za ni. Při této příležitosti mi dovolte poděkovat také všem, kteří se podíleli na tvorbě a vydávání novin Dopravák, zvláště redakční radě, spolupracovníkům, přispěvovatelům a dlouholeté vedoucí redaktorce Mgr. Jarmile Chromé. V neposlední řadě si vzpomínku a poděkování zaslouží i bývalí pracovníci redakce počínaje první šéfredaktorkou Jihomoravského dopraváku Jindrou Plchotovou a konče fotografkou Danielou Horáčkovou.
Ing. ANTONÍN GRUND, jednatel společnosti DOPRAVÁK, s.r.o. a předseda redakční rady


Výjimečně kvůli materiálu z veletrhu Busworld, který připravil BUSportál a také na rozloučenou , je možno si prohlédnout ADSSF_Dopravak_10_2015.pdf