Placení bezkontaktními bankovními kartami v dopravě má úspěch u cestujících
Plzeň. Foto Mikroelektronika.
Další
Moderní technologie se však v České republice až na výjimky prosazuje pomalu.
Středa, 26. srpen 2015, dabra
Přestože v běžných obchodech jsou platby bezkontaktními bankovními kartami již samozřejmostí, do vozidel MHD proniká nová technologie zatím pomalu. Ve veřejné dopravě přináší využití této technologie mnoho výhod a zavedení těchto plateb ve vozidlech navíc už v současnosti nebrání žádné technologické a legislativní překážky a lze je snadno zpřístupnit.

Výhody bezkontaktních plateb se uplatní především pro uživatele bez stálého předplatného a pro jednorázové uživatele včetně cizinců obecně. V současné době funguje odbavení bezkontaktními bankovními kartami v celé flotile MHD pouze v Plzni, v Liberci a Brně pak jen na vybraných linkách. V blízké budoucnosti se dočkají také cestující v Ostravě, ale tím zatím výhled rozvoje podle společnosti Mikroelektronika končí, přestože zájem cestujících je velký. V Plzni je systém v celé MHD v provozu teprve od 17. června a za první měsíc s ním cestující provedli přes 30 tisíc plateb. Vše nasvědčuje tomu, že EMV*) platby brzy předčí hotově zakoupené jízdenky.

Ačkoli pro cestujícího i dopravce je zavedení plateb jednoduché, samotná technologie je poměrně náročná. Jednou z firem, která tuto technologii poskytuje, je česká společnost Mikroelektronika z Vysokého Mýta. „Potenciál bezkontaktních plateb v MHD jsme rozeznali již před 5 lety, a i proto dnes jako jedni z mála na světě můžeme nabízet vlastní řešení, které je navíc osvědčené a efektivní. Díky tomu, že jsme výrobci EMV terminálů, daří se nám držet příznivou cenovou úroveň,“ říká Vladimír Vojáček, generální ředitel Mikroelektroniky a dodává: „Můžeme být hrdí na to, že se v souvislosti s těmito platbami ve veřejné dopravě nemluví už jen ve spojení s Londýnem."

Nový platební systém může být zaveden rychle a přináší dopravcům celou řadu výhod. Oproti SMS jízdenkám zůstává téměř celá částka jízdného dopravci. Sníží se náklady na práci s hotovostí. Důležitou výhodou je fakt, že nový způsob placení jízdného lze zavádět, aniž by to ovlivnilo stávající odbavovací systém. Platební terminály ve vozidle umí pracovat se všemi typy karet, takže původní bezkontaktní karty dopravního podniku lze validovat na stejném zařízení jako nové bezkontaktní EMV karty.

Z TZ Mikroelektronika
*) Dle Wikipedie: EMV (zkratka z Europay, MasterCard a Visa) je celosvětový standard pro vzájemné operace mezi čipovými kartami a čtecími zařízení karet.

Tématu se věnujeme průběžně z pohledu všech zúčastněných - kromě Mikroelektroniky také bankovního sektoru a dopravců. V červnu např. vyšlo:

V Plzni se cestující odbaví také bezkontaktní bankovní kartou

Od 17. června lze takto koupit jízdenku ve všech vozech PMDP. Jedná se tak o první město v České republice se 100 % pokrytím vozového parku tímto odbavovacím systémem.
Mikroelektronika na UITP 2015 v Miláně. Foto Mikroelektronika
Plzeň. Foto BUSportál