Ze slavnostního otevření nové technické základny PMDP v areálu Škodovky
© BUSportál
Další
Nejmodernější opravárenský areál tohoto typu v ČR byl slavnostně otevřen s ročním předstihem.
Pátek, 29. srpen 2014, dabra
Plzeň, 29. 8. 2014 – V areálu Škody v Plzni byla dnes s ročním předstihem zprovozněna nová technická základna (depo) Plzeňských městských dopravních podniků. Jedná se o jeden z největších projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekt - Public Private Partnerships) v České republice. Nové depo bude v současné době sloužit 112 autobusům a 86 trolejbusům.

„Vozovna v Cukrovarské ulici, která poskytovala zázemí vozům, řidičům i mechanikům 115 let již dlouhodobě nesplňovala požadavky pro bezpečné parkování vozidel MHD, ani pro rozvoj technologického zázemí servisu vozů. Nové opravárenské a servisní zázemí umožňuje nasazení moderních a ekologických technologií v oblasti servisu vozidel. Odpovídá tak nárokům 21. století, a je co do velikosti koncipováno tak, aby mohlo úspěšně sloužit veřejné dopravě nejméně tak dlouho jako depo v Cukrovarské“, informuje Michal Kraus, předseda představenstva PMDP.

„Během léta jsme zahájili stěhování ze současné nevyhovující vozovny v Cukrovarské ulici. V červenci se jako první přestěhovaly autobusy, měsíc poté pak celá flotila trolejbusů. Dnes začal areál fungovat naplno. Plocha nového areálu je více než 116 tisíc metrů čtverečných, nabízí tedy několikanásobně větší prostor, než původní, nemluvě o vybavení a zázemí. Nový moderní areál je samozřejmě připraven vyhovět i nárokům, které předpokládá další rozvoj veřejné dopravy v Plzni. Navíc je součástí tradičního průmyslového areálu,“ doplňuje Marek Herbst, generální ředitel Škoda City Service.

V novém depu jsou umístěny zejména haly pro provádění servisu vozidel, strojní myčky, lakovací boxy, skladovací prostory, čerpací stanice, atd. Dále jsou součástí zastřešená stání pro trolejbusy a parkoviště pro autobusy včetně zařízení pro předehřevy motorů. Zajímavou součástí stavby je více než 250 metrů dlouhá zastřešená zkušební trať pro trolejbusy - jediná krytá zkušební trolej v Evropě.

Do depa, které je umístěno v části škodováckého areálu u Karlova, směřují z Borské ulice dva nově vybudované vjezdy, jeden pro trolejbusy, druhý pro autobusy. Zcela byla eliminována místa, kde by mohlo docházet ke křížení pohybu vozidel. V administrativní čtyřpodlažní budově bude kompletní technické zázemí, školící prostory, šatny a sociální zařízení. Součástí budovy bude také stravovací zařízení a archivy. Na opravách budou pracovat špičkoví odborníci, kvalifikovaní zaměstnanci spojení s know-how značky Škoda. Společnost Škoda City Service, která bude opravy a údržbu provádět, je součástí skupiny Škoda Transportation.

Z TZ PMDP a Škoda
© BUSportál
Trolejbus z ŠEL pro Sofii a veterán PMDP © BUSportál
Trolejbus z ŠEL pro Sofii © BUSportál
Trolejbus z ŠEL pro Bratislavu © BUSportál
Zkušební trolejbusová trať © BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
Foto Škoda