Konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Sborník ke stažení viz níže
Další
pod záštitou velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov proběhla 5. a 6. listopadu 2013. Sborník.
Úterý, 26. listopad 2013, dabra
Jeden z účastníků konference Otakar Konsbul informuje:
5. a 6. listopadu 2013 se uskutečnila každoroční konference na půdě Vojenské akademie Vyškov. Jako vždy zde diskutovali zástupci široké odborné veřejnosti a představitelů AČR, PČR, MD, CDV, VUT a ostatních institucí o tom, jak zlepšit bezpečnost silničního provozu. Z příspěvků účastníků zřetelně vyplynulo, že je nezbytné zaměřit se především na práci s člověkem, na jeho edukaci. Proto jsem navrhl, aby příští konference byla zaměřena na didaktiku. Tedy na "umění učit" všechny účastníky silničního provozu (zejména řidiče), v rámci celoživotního dopravního vzdělávání.
Příští ročník konference, který proběhne v podobném termínu v roce 2014, budeme avizovat předem.

Obsah sborníku:
 • Podmínky provozu vojenských vozidel a způsoby výcviku k jejich zvládnutí
 • Inteligentní dopravní systémy ve vozidle a jejich vliv na chování řidiče
 • Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů
 • Odstupy nákladních vozidel
 • Problematika bezpečného odstupu pri špecifickej dopravnej nehode
 • Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti
 • Železniční přejezdy a možnosti zvyšovaní bezpečnosti využitím nízkonákladového zabezpečení
 • Národní výzkum dopravních nehod – vybrané případové studie
 • Stanovení vlivu asistenčních systémů na průběh stability jízdy v rámci projektu E-VECTOORC
 • Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v systémovém pojetí
 • Metodika výuky (nejen) v autoškole
 • Trenažery - drahá hračka nebo nutná pomůcka při výcviku řidičů?
 • Bezpečnost provozu vozidel v resortu ministerstva obrany
 • Příprava řidičů – příslušníků Vojenské policie
 • Nebezpečná jízda je drahá
 • Alternativy ve výcviku řidičů vozidel ozbrojených sil

SBORNÍK příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil

Kontakt: info@okdriver.cz
Ze Sborníku
Ze Sborníku