Změny v městské a příměstské autobusové dopravě od 1.7.2005 na Kladensku.
Rozšíření oblasti obsluhované dopravním integrovaným systémem KLID. Přečíslování většiny integrovaných linek.
Pátek, 17. června 2005, dabra
K 1.7.2005 dochází k rozšíření oblasti obsluhované dopravním integrovaným systémem KLID. Vzhledem ke vznikající integraci dopravy v celém Středočeském kraji a vytvořením oblastí dochází navíc u většiny integrovaných linek k přečíslování. Pro veřejnost budou linky označovány podobně jako linky MHD, tj. dvojmístným číslem linky a cílovou zastávkou. Pro linky MHD s převahou provozu na území města Kladna jsou vyčleněna čísla od 1 do 19. Regionální linky budou označeny od čísla 22.

V MHD dochází k přečíslování linky 33 na číslo 18.

Z linky číslo 7 jsou přemístěny spoje jezdící pouze mezi zastávkami Třebichovice a Libušín, Důl na samostatnou linku s číslem 45.

Na regionální lince č. 40 Kladno – Stochov – Kačice zůstávají pouze spoje jedoucí přes Kamenné Žehrovice. Spoje jedoucí přes Srby jsou převedeny na samostatný jízdní řád číslo 42.

Pod číslem 22 bude veden zastávkový spoj mezi Kladnem a Prahou jedoucí v pravidelném intervalu 90 minut. Linka do Zličína se spoji obsluhovanými autobusy s nástupní plošinou pro vozíčkáře bude označena číslem 24, návozové spoje z Kladna na letiště Ruzyně číslem 25. Do obcí Hřebeč, Dolany, Hostouň a Dobrovíz pojede linka číslo 26.

Ve směru z Kladna do Berouna bude doprava sjednocena na linku s číslem 30, jeden pár spojů pokračující do Hořovic a Příbrami zůstává pod číslem 31. Mezi Kladnem a Unhoští bude přes Braškov a Kyšice v intervalu 30 minut jezdit linka číslo 29, pro jízdu přes Horní Bezděkov je určena linka 33. Tři páry spojů v pracovní den z Kladna přes Unhošť do průmyslové zóny v Rudné jsou vedeny pod číslem 27, spojení Unhoště a Pavlova zajistí číslo 28.

Do Prahy přes Unhošť a Jeneč pojede linka 32 z Unhoště, Hřebenek, linka číslo 81 z Křivoklátu, Zbečna a Bratronic a linka číslo 82 od Nového Strašecí a Stochova. Linka ze Stochova do Zličína bude mít číslo 85.

Z Nového Strašecí přes Stochov do Slaného pojede linka 86, ve směru z N.Strašecí do Mšece linka 80.

Z Kladna do Kralup nad Vltavou pojedou autobusy pod číslem 50, do Velvar s číslem 48, mezi městy Kralupy a Velvary pojede linka 51, z Velvar do Nové Vsi číslo 49. Linka přes Pchery do Podlešína bude označena 46.

Z Kladna přes Čičovice do Středokluk pojede číslo 52, přes Středokluky do Tuchoměřic číslo 53. Návoz a odvoz žáků z Buštěhradu do Makotřas a Hřebče zajistí linka číslo 54.

Z Kolče a Zákolan přes Čičovice, Středokluky a Ruzyň na Dejvickou linka 23.

Linky zajišťující spojení Chyňavy a Berouna budou označeny čísly 72 a 73.

Číslování integrovaných linek zavedených v loňském roce ve směrech z Kladna do Družce, Bratronic, Zbečna, Stochova, Lán, Nového Strašecí a Rakovníka se nemění.

Na nově integrovaných linkách bude odbavování podle pásem, umožněno bude využívání všech produktů tarifu IDS včetně časových a množstevních jízdenek. Vzhledem k rozšíření integrované oblasti je zvýšen počet pásem ze současných pěti na deset. Při průjezdu šesti pásem zaplatí cestující za jednotlivou jízdenku hotově 36,- Kč, z karty 34,- Kč, při průjezdu sedmi pásem 42,-Kč/40,- Kč, osmi pásem 48,-Kč/46,-Kč, devíti 54,-Kč/52,-Kč a deseti 60,-Kč/58,-Kč.

Celých deset pásem projede cestující při jízdě z Kladna do Příbrami nebo z Řevničova do Prahy, Hradčanské. Z Kladna na letiště Ruzyně projede cestující čtyři pásma, na Dejvickou pět pásem. Pět pásem je také do Velvar, z Kladna do Kralup nebo Berouna je pásem šest.

K přečíslování dojde i u přímých linek mezi Kladnem a Prahou. Číslo 55 má „rychlík“ jedoucí zejména v ranní a odpolední špičce z Rozdělova, číslo 56 má zrychlená linka vedená přes Buštěhrad v pravidelném intervalu 30 minut. Rychlíkové spoje do Prahy od Kauflandu pojedou pod číslem 57. Na těchto linkách zůstává v platnosti současný způsob odbavování podle ujetých kilometrů. Tyto linky nejsou uvedeny ve smlouvě s krajským úřadem o zajišťování základní dopravní obslužnosti a není na nich uplatněn pásmový integrovaný tarif.

Další novinkou je zahájení provozu na nové dálkové lince mezi Kladnem a Přerovem se zastávkami na letišti Ruzyně, v Praze - Florenci a Olomouci. Každý den bude odjíždět autobus z Kladna v 15,25 hodin, z Přerova v 6,00 hodin.

Ke všem změnám budou podrobné informační materiály v informačních kancelářích, v autobusech a na www.csadkladno.cz
Ludomír Landa, ČSAD MHD Kladno a.s.
Rošero P
IDOS