Nová pravidla pro ověřování karetních plateb
Od 14. září platí prováděcí nařízení k evropské směrnici o platebních službách, které zavádí silné, dvoufaktorové ověření klienta. Na úhradu jízdného a poplatku za parkování je výjimka.
Pátek, 13. září 2019, rebus
Česká národní banka v souvislosti s novým prováděcím nařízením ke směrnici o platebních službách upozorňuje, že při platbě fyzickou platební kartou mohou nastat v kamenných obchodech v některých případech určité komplikace. Je možné, že platební terminály nebudou na nová pravidla včas připraveny. Mohou tak zamítat bezkontaktní platby fyzickými platebními kartami do výše 500 Kč (u nichž se nemusí zadávat PIN kód), a to bez informace o důvodu zamítnutí.

V takovém případě lze platbu provést vložením karty do terminálu a zadáním PIN. Tím dojde k ověření držitele v souladu s nařízením a provedení platby. Bez výše uvedených komplikací lze bezkontaktní platbu provést též platební kartou nahranou v mobilním telefonu či jiném zařízení.

Přísnější ověřování karetních plateb se nevztahuje na elektronickou platební transakci u terminálu bez obsluhy za účelem uhrazení jízdného nebo poplatku za parkování (článek 12 Nařízení).

"Se zamítáním bezkontaktních plateb se můžete v některých případech setkat i na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy. Ty obvykle nedisponují možností provést kontaktní platbu se zadáním PIN, v případě zamítnutí tak musíte využít jinou bezkontaktní platební kartu (včetně těch uložených v mobilním telefonu) nebo si jízdenku zakoupit prostřednictvím SMS, mobilní aplikace či u řidiče," uvádí ČNB na svých webových stránkách.

SDP ČR